‘CPAC Green Solution’ ถ่ายทอดแนวคิดสำคัญ ‘ล้ำ เปลี่ยน โลก’ ผ่านโฆษณาตัวใหม่ Time to Change to CPAC Green Solution ตอกย้ำจุดยืนเทคโนโลยีเพื่อการดูแลโลก

  • 1.5K
  •  
  •  
  •  
  •  

 

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตผู้คนมากขึ้นอย่างที่เราทราบดี ในอุตสาหกรรมก่อสร้างก็เช่นกันต้องมีการนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการทำงาน แต่มากไปกว่าบทบาทการทำให้การก่อสร้างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ก็คือการนำเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านั้นมาใช้ทำให้การก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนให้กับโลกของเราด้วย

ทั้งนี้ หนึ่งในองค์กรที่เรียกได้ว่ามีบทบาทสำคัญและโดดเด่นในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ CPAC Green Solution ผู้นำด้านบริการโซลูชันก่อสร้างครบวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาผลักดันนวัตกรรมก่อสร้าง (Digital & Construction Technology) เพื่อนำไปสู่การตอบโจทย์ลูกค้าครบจบที่เดียว (End to End Service Solution) ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง และดูแลหลังก่อสร้าง อีกทั้งช่วยแก้ปัญหาการก่อสร้างที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือการก่อสร้างที่ล้าสมัยให้ดีมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อทำการสื่อสารให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน ที่สามารถสะท้อนไอเดียคอนเซ็ปต์ดังกล่าวได้ดีขึ้น ทาง CPAC Green Solution ได้จัดทำ ภาพยนตร์โฆษณาในชื่อว่าTime to Change to CPAC Green Solution” ภายใต้คอนเซ็ปต์ CPAC Green Solution ล้ำ-เปลี่ยน-โลก ซึ่งทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียในหลายช่องทาง ซึ่งก่อนที่เราจะวิเคราะห์ว่าโฆษณาเป็นอย่างไร อยากจะชวนให้รับชมคลิปโฆษณาชิ้นนี้กันก่อนเพื่อความเข้าใจร่วมกัน

 

 

ผลงาน “Time to Change to CPAC Green Solution” คือการสื่อให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง โดยได้ถ่ายทอดผ่านโซลูชันต่างๆ สะท้อนความเป็น System Integrator ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมก่อสร้างสีเขียวมาใช้ในกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง และการดูแลหลังก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในแบบ Turn Waste to Value จากไร้ค่า สู่ล้ำค่า” ดังนั้น ทุกขั้นตอนของการก่อสร้างจะมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการก่อสร้าง ช่วยลดการสูญเสีย ลดเศษวัสดุที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน และยังช่วยลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อีกด้วย

สำหรับ Highlight Solution ที่สำคัญของ CPAC Green Solution ประกอบไปด้วย

 

CPAC Drone Solution

คือการนำ “โดรน” (Drone) มาใช้ในงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถมองภาพให้กว้างกว่าเดิม ประเมินพื้นที่ได้แม่นยำ ด้วย Smart Technology for safety in Hazard Area ซึ่งการใช้งานโดรนเหมาะกับการสำรวจตรวจสอบในพื้นที่ปิดและเข้าถึงได้ยาก หรือในพื้นที่เสี่ยงอันตราย โดยมาพร้อมกับระบบเซนเซอร์รอบทิศทาง และเกราะป้องกันการกระแทก การชน กับสิ่งกีดขวาง ช่วยป้องกันความเสี่ยงอันตรายแทนการใช้คนเข้าไปสำรวจในพื้นที่ดังกล่าว และเมื่อได้ภาพสำรวจแล้วก็จะสามารถนำมาวางแผนการซ่อมบำรุง ซ่อมแซม หรือตรวจสอบความผิดปกติได้

 

 

CPAC BIM

เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) คือโมเดลการก่อสร้างในรูปแบบดิจิทัล ถือเป็นหัวใจสำคัญของ Digital Construction Solution ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการก่อสร้าง โดยนำมาช่วยในการบริหารโครงการ ติดตามโครงการ และควบคุมงานก่อสร้างแต่ละโครงการเทียบกับแผนการก่อสร้าง รวมไปถึงช่วยลด Waste ได้แก่ เวลา แรงงาน เศษวัสดุ ฯลฯ ระหว่างการก่อสร้างได้ 5-15%  (ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของโครงการ) และลดความผิดพลาดในงานก่อสร้าง (Reject หรือ Rework) ได้อีกด้วย

 

 

CPAC LOW RISE BUILDING SOLUTION

นวัตกรรมการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป ด้วยระบบพรีแคส ติดตั้งรวดเร็ว แม่นยำ ควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป ทั้งผนัง พื้น บันไดและคาน ที่ผลิตสำเร็จจากโรงงาน พร้อมนำไปติดตั้งที่หน้างานได้ทันที ที่สำคัญคือ CPAC LOW RISE BUILDING SOLUTION จะช่วยลดเศษวัสดุหน้างาน ดูแลครบตั้งแต่การออกแบบงานก่อสร้าง จนถึงงานสถาปัตย์ด้วยทีมงานมืออาชีพ ความโดดเด่นอีกประการคือสามารถก่อสร้างได้ตามที่ลูกค้าออกแบบได้ตรงตามกับแบบที่ดีไซน์เอาไว้เลย

 

 

CPAC 3D PRINTING SOLUTION

โซลูชันยอดนิยมของเหล่าสถาปนิกและนักออกแบบ จัดเป็นนวัตกรรมก่อสร้างยุคใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยี 3D Concrete Printing ซึ่งเป็นการนำเครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ ขนาดใหญ่ ขึ้นรูปด้วยปูนซีเมนต์ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ จากเอสซีจี เพื่อขึ้นรูปผนังอาคาร หรือชิ้นส่วนของอาคาร ตลอดจนชิ้นงานสำหรับตกแต่ง โดยสามารถทำการพิมพ์ขึ้นรูปทั้งแบบในพื้นที่ก่อสร้างเลย (On-site) และแบบผลิตจากโรงงาน (Off-site) สามารถดีไซน์ในแบบฟรีฟอร์มได้ ด้วยการออกแบบเส้นสายความโค้งอย่างเป็นอิสระ หรือ Parametric Design ที่มีจุดเด่นตรงที่รูปฟอร์มอันเป็นเอกลักษณ์ สร้างสรรค์รูปแบบที่ทันสมัยไม่ซ้ำใคร ก่อสร้างได้รวดเร็วกว่าปกติถึง 30% ในส่วนของการก่อสร้างผนัง ลดการใช้แรงงานน้อยลงถึง 50% โดยการใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วย

 

 

วิเคราะห์มุมของงานโฆษณา

หลังจากทำความเข้าใจสิ่งที่ CPAC Green Solution ดำเนินงานและจุดเด่นสำคัญต่างๆ แล้ว ในมุมของงานโฆษณาต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะถ่ายทอดเนื้อหาเชิงเทคนิคและสิ่งที่ค่อนข้างไกลตัวผู้ใช้งาน หรือผู้บริโภค ให้เข้าใจได้ง่าย แต่ตัวโฆษณาชิ้นนี้ก็ยังสามารถทำหน้าที่ในการสื่อสารได้อย่างดี ทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย สามารถนำเสนอ Key Message สำคัญได้ครบถ้วน ทั้งการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามายกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และที่สำคัญเลยคือ การดูแลด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งสามารถสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนร่วมได้ตลอดทั้งเชนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของธุรกิจ ดีเวลลอปเปอร์ วิศวกร สถาปนิก กลุ่มผู้รับเหมา รวมถึงกลุ่มเจ้าของบ้าน ให้มีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าจะมอบบริการที่ดีควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น ต้องถือว่าโฆษณาชิ้นนี้ครบถ้วนในแง่ของการสื่อสารและทำหน้าที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี กับระยะเวลาเพียงแค่ 1 นาที แต่ส่งทุก Message ที่ต้องการได้ครบถ้วนอย่างมาก ถือว่าตัวโฆษณาสามารถยกเป็นแบบอย่างในงานโฆษณาเพื่อสร้างแบรนด์ดิ้งให้กับองค์กรขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดีทีเดียว

 

 

หลังรับชมโฆษณาตัวนี้แล้วก็ต้องบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจและชื่นชมในความสามารถขององค์กรไทยที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับวงการก่อสร้างไทยได้เป็นอย่างดี มากไปกว่านั้น คือการไม่ลืมที่จะดูแลโลกและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถส่งมอบโลกใบนี้ที่ดีแก่คนรุ่นหลังต่อไปได้ ถ้าผู้ที่ได้ดูดูแล้วรู้สึกแบบเดียวกันก็กดแชร์ส่งต่อโฆษณานี้ออกไปเพื่อร่วมภูมิใจในองค์กรของไทยด้วยกัน.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

CPAC Contact Center: 02-555-5555
หรือ CPAC Solution Center (CSC) 23 สาขา
และ www.cpac.co.th


  • 1.5K
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE