แบงก์ชาติ เปิดให้ทดสอบบริการ P2P Lending ภายใต้ Regulatory Sandbox แล้ว

  • 25
  •  
  •  
  •  
  •  

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ แบงก์ชาติ ได้เปิดทดสอบการให้บริการ P2P Lending Platform การให้กู้ยืมระหว่างบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้ Regulatory Sandbox โดยมี บริษัท ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง จำกัด นำร่องเป็นรายแรก

ความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ ‘สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา’ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน แบงก์ชาติ เปิดเผยว่า ทางแบงก์ชาติได้เห็นชอบให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer-to-Peer Lending Platform) หรือ P2P Lending เข้าทดสอบการให้บริการในวงจำกัด ภายใต้ Regulatory Sandbox แล้ว ได้แก่ บริษัท ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง จำกัด เป็นรายแรกตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

โดยผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลดังกล่าว จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางสนับสนุนให้เกิดการกู้ยืมระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ โดยจับคู่ระหว่างผู้ที่ต้องการกู้เงินและผู้ที่ต้องการให้กู้ รวมถึงอำนวยความสะดวกในการทำสัญญาสินเชื่อการนำส่งเงินกู้และจ่ายคืนเงินกู้ หรือติดตามหนี้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้กู้ และเพิ่มทางเลือกในการลงทุนของผู้ให้กู้

สำหรับการพิจารณาให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ P2P Lending ภายใต้ Regulatory Sandbox ทางแบงก์ชาติให้ความสำคัญกับการมีระบบงานและกระบวนการรองรับการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม มีการดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาทิ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย ความเสี่ยงด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ตลอดจนประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ โดยสร้างความตระหนักถึงการก่อภาระหนี้สินที่ไม่เกินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ใช้บริการ ซึ่งแบงก์ชาติจะติดตามอย่างใกล้ชิดในระหว่างการทดสอบ เพื่อให้ระบบงานมีความมั่นคงปลอดภัย มีความเสถียร เชื่อถือได้ และมีการคุ้มครองผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม

เมื่อผู้เข้าร่วมทดสอบประสบความสำเร็จในการทดสอบและมีความพร้อมให้บริการในวงกว้างแล้ว ทางแบงก์ชาติจะเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อไป


  • 25
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE