เมื่อแบงก์ชาติ ประกาศลดดอกเบี้ยนโยบาย จะมีผลอย่างไรต่อ ‘ประชาชน’ และ ‘ภาคธุรกิจ’

  • 154
  •  
  •  
  •  
  •  

 

การที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือแบงก์ชาติ ได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจาก 1.25% เป็น 1.00% ปี จะสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอแล้ว แต่เชื่อว่า หลายคนอาจสงสัยว่า นโยบายดังกล่าว จะมีผลอย่างไรต่อประชาชนและภาคธุรกิจ

ดังนั้น ทางแบงก์ชาติ จึงได้มาไขข้อสงสัยว่า นโยบายนี้จะมีผลต่อประชาชนและภาคธุรกิผ่าน 5 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่

1.ช่องทางสินเชื่อ (Credit Channel)

2.ช่องทางอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Channel)

3.ช่องทางมูลค่าสินทรัพย์ (Asset Price Channel)

4.ช่องทางอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Channel)

5.ช่องทางการคาดการณ์ (Expectations Channel)

ส่วนแต่ละช่องทางจะส่งผลอย่างไรบ้าง ดูได้จาก info graphic ด้านล่างได้เลย

 

 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย


  • 154
  •  
  •  
  •  
  •