“ให้ทุกวัน คือการดูแล” 70 ปี กรุงเทพประกันภัย แคร์คุณทุกย่างก้าว

  • 2.4K
  •  
  •  
  •  
  •  

BKI Pic_1

นับตั้งแต่ปี 2490 จนถึงวันนี้ เป็นเวลากว่า 70 ปีแล้ว ที่ “กรุงเทพประกันภัย” ได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการมาอย่าง
ต่อเนื่อง ภายใต้ระบบการบริหารคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล ทำให้บริษัทกรุงเทพประกันภัยเป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยที่มีความมั่นคงแข็งแกร่ง ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากลูกค้าและผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ดังจะเห็นได้จากรางวัลเกียรติยศมากมายจากสถาบันชั้นนำต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยล่าสุดกรุงเทพประกันภัยได้รับรางวัล Excellence of the year for Leadership จากงาน Le Fonti – IAIR Insurance Awards ครั้งที่ 26  ซึ่งถือเป็นบริษัทประกันภัยวินาศภัยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลจากสถาบันดังกล่าวอย่างต่อเนื่องถึง 5 ครั้ง ในปี 2556 – 2560

ด้วยวิสัยทัศน์ มุ่งเป็นที่สุดในใจลูกค้า กรุงเทพประกันภัยจึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาการบุคลากรในทุกๆ ด้าน และพัฒนาสินค้าและการให้บริการด้วยนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม รวมทั้งยังยึดมั่นความเป็นองค์กรคุณธรรมมาโดยตลอด นอกจากนี้ กรุงเทพประกันภัยได้สร้างความมั่นใจและความอุ่นใจที่จะดูแลลูกค้าด้วยความห่วงใยในทุกย่างก้าว ภายใต้แนวคิด
กรุงเทพประกันภัย แคร์คุณทุกย่างก้าว” ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต่างยึดถือจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่แข็งแกร่ง
และทำให้ทุกๆ การดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ใช่แค่การให้บริการ แต่ยังดูแลลูกค้าด้วยความห่วงใยในทุกย่างก้าวของการดำเนินชีวิต

ที่สำคัญที่สุด คือ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำพาให้องค์กรและธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ
มาอย่างต่อเนื่องยาวนานจวบถึงปัจจุบัน

BKI Pic_2.png

และเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ในปี 2560 นี้ กรุงเทพประกันภัยได้สานต่อกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ทั้งโครงการที่มีการดำเนินการมา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดทำโครงการใหม่ๆ ขึ้นในวาระพิเศษนี้ โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึง “ใจเขา ใจเรา” และเห็นความสำคัญของ “ความแคร์และการดูแล” ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน ไม่ใช่แค่คนในครอบครัว หรือคนใกล้ๆ ตัวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคลอื่นๆ ทั้งชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

จึงเป็นที่มาของโครงการดีๆ ทั้ง 10 โครงการในปีนี้ อาทิ โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง, โครงการห้องน้ำสะอาดเพื่อน้อง, สนับสนุน
การสร้างตึกโรคหัวใจเพื่อแผ่นดิน โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร,การออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่, การบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ, การสนับสนุนมูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, การสนับสนุนโรงเรียนคุณธรรมร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ, โครงการกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง 70 ปี กรุงเทพประกันภัย และโครงการอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยโครงการทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในองค์กร ที่ต้องการให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

BKI Pic_3.png

BKI_4

นอกจากนี้ กรุงเทพประกันภัย ยังได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง “ให้ทุกวัน คือการดูแล” โดยใช้ “มือ” เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารถึงการดูแลเอาใจใส่ และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างคนในครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน และคนรอบตัวที่ไม่รู้จักกัน

70 ปี กรุงเทพประกันภัย

httpv://youtu.be/o-4VlcWNrL4

แม้ภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้จะมีความยาวเพียง 1 นาที แต่ก็สามารถถ่ายทอด Key Message ของกรุงเทพประกันภัยออกมาได้อย่างชัดเจนในเรื่อง “ความแคร์และการดูแล” ตอกย้ำความแคร์ที่กรุงเทพประกันภัยยึดมั่นมาตลอด 70 ปี และยังคงเดินหน้าส่งต่อความแคร์สู่สังคมผ่านกิจกรรมหลากหลายโครงการเพื่อสังคมต่างๆ

คุณเองก็สามารถดูแลและมอบสิ่งดีๆ ให้คนรอบตัวได้เช่นกัน เหมือนกับที่กรุงเทพประกันภัยทำ “ให้ทุกวัน คือการดูแล…70 ปี
กรุงเทพประกันภัย แคร์คุณทุกย่างก้าว”


  • 2.4K
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE