“ดิจิทัล” กับ “การเกษตร” คือเรื่องเดียวกัน! รู้จักต้นแบบ “โรงเรียน IoT” ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหา

  • 242
  •  
  •  
  •  
  •  

CAT_1

ในยุคที่มนุษย์หันมาให้ความสำคัญกับการใช้ “ชีวิตบนโลกออนไลน์” แทบทุกกิจกรรมต้องมีบริการพร้อมตอบโจทย์ ตอบสนองความต้องการได้ง่ายๆ จากปลายนิ้วกดผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ ยิ่งทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้า เพื่อนำอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆ เข้าถึงคนไทยทั่วประเทศ ไม่ใช่แค่ทันยุค IoT ที่เชื่อมโยงโลกทั้งใบผ่านสมาร์ทดีไวซ์ แต่หมายถึง “การขยายโอกาส” และ “เติมเต็มศักยภาพ” เพื่อการใช้ชีวิต

หากไม่นับภารกิจของเหล่าโอเปอเรเตอร์ ในการขยายเครือข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ตให้เข้าถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ สิ่งที่เราควรหยุดมองและพิจารณาความสำคัญ มากกว่าเรื่องคนไทยลงทะเบียนซิมการ์ดมากกว่า 120 ล้านเลขหมาย ขณะที่จำนวนประชากรมีไม่ถึง 70 ล้านคน หรือแม้แต่ตัวเลขการลงทะเบียนใช้งานโซเชียลมีเดีย และชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันที่ไทยแลนด์ 4.0 ก้าวขึ้นมาอยู่แถวหน้าของโลก ก็คือประโยชน์ของเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้เพื่อ “ยกระดับชีวิตและสังคม” และไม่ใช่แค่การทำกิจกรรม CSR ระยะสั้น แบบจบโครงการแล้วผ่านไป แต่เป็นการพิจารณาและปลูกฝังแนวคิด วางพื้นฐานทางเทคโนโลยีระยะยาวสู่ “ชีวิตใหม่” ที่มีคุณภาพของคนไทยล่ะ เรามีภาพจำโครงการใดผุดขึ้นในหัวบ้างหรือไม่

CAT_2

หนึ่งโครงการที่เรานึกถึง ด้วยความประทับใจหลังจากมีโอกาสรู้จัก “CAT Digital Come Together” ทำให้ภาพที่มีต่อ CAT หรือ กสท โทรคมนาคม ในยุค IoT ที่อินเทอร์เน็ตมีศักยภาพในการเชื่อมโยงและช่วยควบคุมอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายเด่นชัดขึ้น มากกว่าแค่ประโยชน์ด้านการสื่อสาร ขณะเดียวกัน ก็เปลี่ยนบทบาทของ CAT Telecom จากผู้เชื่อมโยงการสื่อสารของไทย สู่บทบาท “ผู้นำเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม” คู่ขนานกันไป!

ก้าวที่ยิ่งใหญ่ ต่อยอด IoT พลิกโฉมเกษตรกรรม

สิ่งที่ CAT สะท้อนประโยชน์ของ IoT สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม คือโครงการ CAT Digital Come Together ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับด้านเกษตรกรรม ผ่านภูมิปัญญาและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในหน่วยงาน CAT ซึ่งกลายเป็นวิทยากร และเป็นผู้เปลี่ยนวิถีชีวิตคนในชุมชนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้าไปช่วยดูแลพืชผลทางการเกษตร ด้วยการพัฒนาวิธีปั้มน้ำเพื่อรดน้ำพืชผลโดยอัตโนมัติ แทนการเดินไปเปิด-ปิดปั้มน้ำซึ่งต้องสิ้นเปลืองแรงงานโดยไม่จำเป็น รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

CAT_3

การทำงานของระบบ IoT ช่วยรดน้ำ ได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ จังหวัดนครนายก จากที่เคยมีปัญหาใช้น้ำปริมาณมากส่งผลกระทบให้สิ้นเปลืองค่าน้ำเป็นจำนวนมากต่อเดือน สู่การวางท่อน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกพืชของโรงเรียน พร้อมกับใช้เทคโนโลยีเพื่อวางระบบวัดอุณหภูมิความชุ่มชื้นในดินและแจ้งผลผ่านมือถือ เพื่อสั่งการและควบคุมระบบปล่อยน้ำเพื่อรดน้ำแก่พืชผลโดยอัตโนมัติ แม้ระบบดังกล่าวอาจดูเรียบง่าย แต่สามารถใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ และอาจเป็นต้นแบบไอเดียในการต่อยอดสู่ความไฮเทคอื่นๆ ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

ส่วนประโยชน์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ก็เปรียบเป็นผลพลอยได้จากการที่ IoT เข้ามาลดเวลาในการดูแล รดน้ำพืชผล ทำให้ผู้คนในชุมชนมีแรงและเวลาในการนำผลผลิตมาคิดค้นและแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ สร้างรายได้เสริมแก่ครอบครัว

สะท้อนปัญหาจากพื้นที่จริง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขณะเดียวกัน การนำเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้งานร่วมกันผ่านรูปแบบ IoT เพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด จำเป็นต้องมีการลงพื้นที่เพื่อรับทราบและเห็นปัญหาจริง ก่อนจะนำมาประเมินหาขั้นตอนที่เหมาะสมในการแก้ไข ซึ่งบุคลากรจาก CAT ที่ได้รับฟังปัญหาและลงพื้นที่จริงก็ยึดถือและปฏิบัติตามแนวคิดดังกล่าว ทำให้สามารถเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง โดยเฉพาะปัญหาการเสียแรงงานและความเสี่ยงในการถูกสัตว์มีพิษทำอันตรายจากการเดินผ่านดงหญ้าเพื่อรดน้ำพืชผล

ทั้งหมด ยิ่งตอกย้ำว่าแนวคิดระบบ IoT รดน้ำอัตโนมัติ คือ ตัวอย่างในการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นปัญหาที่ยังไม่เคยมีผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่มีเทคโนโลยี เข้ามาดูแล ให้คำแนะนำ หรือช่วยคลี่คลาย สะท้อนถึงความสำเร็จในการใช้อินเทอร์เน็ตและเปลี่ยนบทบาทจากช่องทางสื่อสาร-ค้นหาข้อมูล สู่ประโยชน์ในการพัฒนาแนวคิด พัฒนาคุณภาพชีวิต หรือแม้แต่พัฒนาเกษตรกรรมสู่วิถีใหม่

ขยายโอกาส สร้างประโยชน์จากชุมชน สังคม สู่ประเทศ

ปัจจุบันโครงการ CAT Digital Come Together ได้สร้างองค์ความรู้ให้โรงเรียน กระจายไปยังชุมชน สู่คนในครอบครัว และจุดประกายความคิดเพื่อต่อยอดสู่สิ่งที่ดีขึ้น ภายใต้เป้าหมายของ CAT ที่มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์และพัฒนาสู่สังคม สู่การสร้างอาชีพและความสำเร็จของคนไทย ควบคู่กับการใช้ชีวิตอย่างสุจริต พอเพียง และสามารถช่วยเหลือสังคมได้ต่อไป

CAT_4

แม้ว่าบทบาทของ CAT Telecom จะเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคม แต่ก็ยังมีบทบาทด้านอื่น เช่น ผู้ส่งต่อเทคโนโลยีและองค์ความรู้ผ่านโครงการ CAT Digital Come Together กับภารกิจในการเน้นย้ำและปลูกฝังความรู้ทางเทคโนโลยีแก่เยาวชน ซึ่งจะกลายเป็นอนาคตของชาติ เป็นผู้นำครอบครัว ชุมชน หรือสังคม ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สู่ประโยชน์ระยะยาวของประเทศไทย


  • 242
  •  
  •  
  •  
  •