ดีเดย์ 7 ธันวาคมนี้ ใครขายเหล้า-เบียร์หรือเชิญชวนให้ซื้อผ่านระบบออนไลน์ ติดคุกเสียค่าปรับอ่วมแน่

  • 44
  •  
  •  
  •  
  •  

non-al

จากการที่การซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างมาก ทั้งบนแพลตฟอร์ม e-Commerce และบนแพลตฟอร์ม Social Media ส่งผลให้หลายคนเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ในการขายสินค้า ตั้งแต่ของชิ้นเล็กๆ มูลค่าเล็กน้อยไปจนถึงของชิ้นใหญ่ๆ มูลค่าสูง ทั้งนี้เป็นผลจากช่วงที่ผ่านมาหลายคนได้มีโอกาสทดลองใช้การซื้อขายออนไลน์ จนกลายเป็นความเคยชิน

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นอีกหมวดสินค้าที่มีการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ อันเนื่องมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยหันไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บ้านเพิ่มมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยในการลดการพบปะผู้คนจำนวนมากส่งผลให้ยอดการซื้อขายสินค้าในหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเหล้าและเบียร์ได้รับความนิยมอย่างมากในออนไลน์ พร้อมๆ กับโปรโมชั่นที่ออกมาส่งเสริมการซื้อขายออนไลน์

Liquer

ล่าสุด สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยจะเริ่มบังคับใช้ประกาศฉบับดังกล่าวในวันที่ 7 ธ.ค. 2563 สรุปใจความสำคัญของประกาศดังกล่าว คือการ ห้ามขายหรือชวนให้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านทางออนไลน์ โดยประกาศดังกล่าวไม่เกี่ยวกับการซื้อขายและชำระค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านอุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ในร้านค้า ร้านอาหารหรือสถานที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เนื่องจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบอัตราการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยดำเนินการจำหน่าย ทั้งการเปิดแฟนเพจเฟซบุ๊ก เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยังพบบางเพจที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ผิดกฎหมาย หากพบผู้กระทำความผิดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านระบบออนไลน์ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


  • 44
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา