ญี่ปุ่นมองตัวเองล้าหลัง 5G เตรียมเร่งสร้างกฎหมาย สนับสนุนเอกชนใช้ 5G เต็มที่

  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •  

5G Law

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งประเทศที่เรียกได้ว่ามีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และญี่ปุ่นยังเป็นชาติแรกๆ ของโลกที่มีการทดสอบการใช้งานเครือข่าย 5G  ทว่าในระยะเวลาต่อมาเทคโนโลยี 5G กลับมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เริ่มหันมาใช้เทคโนโลยี 5G ในกระบวนการผลิต เมื่อมองกลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นกลับมีการใช้เทคโนโลยี 5G และอุตสาหกรรมในสัดส่วนที่น้อยมาก

ด้วยเหตุนี้ญี่ปุ่นจึงมองว่าประเทศของพวกเขาเองมีความล้าหลังในการใช้เทคโนโลยี 5G นั่นจึงทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมผลักดันกฎหมาย 5G ออกมาใช้งาน โดยกฎหมายดังกล่าวจะเน้นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนใช้เทคโนโลยี 5G ในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเรื่องของภาษีและเงินอุดหนุนที่รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมสำหรับสนุนให้กับภาคเอกชน ภายใต้เงื่อนไขการใช้เทคโนโลยี 5G ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและส่งเสริมต่อความมั่นคงความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cybersecurity)

Japan Gov

นอกจากเรื่องของภาษีและเงินอุดหนุนที่รัฐบาลญี่ปุ่นช่วยสนับสนุนเอกชนในการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้แล้ว กฎหมายดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเป็นเครื่องรับประกันได้ว่า ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ที่เกิดจากเทคโนโลยี 5G ภายใต้กฎหมายฉบับนี้จะสามารถเข้าสู่ประเทศสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (EU) ได้อย่างง่ายดาย และยังช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ซบเซามาอย่างยาวนาน ทั้งนี้คาดว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาญี่ปุ่น และสามารถประกาศใช้ได้ในช่วงต้นปี 2563 นี้

5G
Photo Credit: cowardlion / Shutterstock.com

แล้วประเทศไทยล่ะ???

 

Source: Japan Today


  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา