ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดตลาดโทรคมนาคมไร้สาย ปี’60 ขยายตัวต่อเนื่อง

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  

Japanese young woman is using smartphone

จากการมาของ 4G สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ การแข่งขันของผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ที่ต้องการชิงส่วนแบ่งการตลาด จากการคาดการณ์ของ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยว่า ตลาดโทรคมนาคมไร้สายปี 2560 จะเติบโตราว 4.6% มีปัจจัยมาจากแรงหนุนของการให้บริการสื่อสารข้อมูล และคาดว่าธุรกิจบันเทิงออนไลน์และโซลูชั่นด้านไอทีจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้น

ด้านมูลค่าตลาดปี 2560 คาดว่าจะรวมอยู่ที่ประมาณ 232,937 – 237160 ล้านบาท ขยายตัวในกรอบแคบราวร้อยละ 3.6 – 5.5 (ค่ากลางร้อยละ 4.6) จากปี 2559 ที่คาดว่าจะขยายตัวราวร้อยละ 5.1 โดยได้รับปัจจัยผลักดันหลักจากตลาดการให้บริการสื่อสารข้อมูลที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของตลาดการให้บริการสื่อสารข้อมูลของไทยในปี 2560 คาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 153,894 – 157,633 ล้านบาท เติบโตขึ้น 16.7 – 19.6% ชะลอตัวลงจากปี 2559 ที่คาดว่าจะเติบโต 21.6% ขณะที่มูลค่าตลาดด้านการให้บริการเสียงในปี 2560 นั้น คาดว่าน่าจะมีมูลค่าประมาณ 78,558 – 79,527 ล้านบาท หดตัวประมาณ 14.5 – 15.5% ซึ่งเป็นการหดตัวต่อเนื่องจากปี 2559 ที่คาดว่าจะหดตัวประมาณ 11.8% เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคไทยส่วนใหญ่นิยมติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันมากขึ้น

3 ปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดการให้บริการสื่อสารข้อมูลปี’60 ขยายตัว

1. กระแสความนิยมในการเข้าใช้โมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย 3G/4G ทุกที่ ทุกเวลาในหมู่ผู้บริโภคไทย ซึ่งเป็นแนวโน้มต่อเนื่องมาจากปี 2559

2. การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเข้มข้นของกลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคมแบบไร้สายภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการข้อมูลเพิ่มมากขึ้น

3. ธุรกิจเกิดใหม่อย่างธุรกิจดิจิทัลเทคสตาร์ทอัพ (Digital Tech-Startup) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจบนแพลตฟอร์มต่างๆ ในโลกออนไลน์ ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในปี 2560 กลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคมแบบไร้สายของไทยน่าจะมีแนวโน้มที่จะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ มาเสริมร่วมกับการให้บริการสื่อสารข้อมูลอย่างเข้มข้นมากขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้จากแหล่งธุรกิจอื่นและชดเชยรายได้จากการให้บริการเสียงที่ลดลงเป็นอย่างมาก โดยคาดว่า ธุรกิจการให้บริการบันเทิงออนไลน์และการให้บริการโซลูชั่นทางด้านไอที น่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่ผู้ประกอบการโทรคมนาคมแบบไร้สายให้ความสำคัญในการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ข้อมูลจาก กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2788

 

 


 • 2
 •  
 •  
 •  
 •