‘โอสถสภา’ จัดทัพใหม่ ตั้ง ‘วรรณิภา ภักดีบุตร’ นั่ง CEO เดินหน้าสู่การบริหารงานแบบมืออาชีพเต็มตัว

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  

 

หลังจาก ‘เพชร โอสถานุเคราะห์’ ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารและ CEO ไปเมื่อ ก.ค.2563 ด้วยปัญหาด้านสุขภาพ ล่าสุด ‘บริษัท โอสถสภา จำกัด(มหาชน)’ ได้มีการปรับโครงสร้างบริหารใหม่ ตั้ง ‘วรรณิภา ภักดีบุตร’ ขึ้นมาดำรงตำแหน่ง CEO และเสริมทัพด้วยมืออาชีพอีกหลายคน มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค.2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการขยับอีกครั้งที่น่าสนใจขององค์กร 130 ปีแห่งนี้

การประกาศปรับโครงสร้างใหม่ครั้งนี้ ได้มีการขยับในหลายส่วน ได้แก่

 • แต่งตั้ง ‘ธนา ไชยประสิทธิ์’ รักษาการ CEO ขึ้นไปดำรงตำแหน่ง ‘รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส’
 • แต่งตั้ง ‘วรรณิภา ภักดีบุตร’ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น CEO หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจากเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์และร่วมขับเคลื่อนทีมบริหารโอสถสภาด้วยความแข็งแกร่งตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี พร้อมยกเลิกตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน
 • แต่งตั้ง ‘พรธิดา บุญสา’ ขึ้นดำรงตำแหน่ง Chief Operating Officer และ Group Chief Financial Officer เพื่อช่วยขับเคลื่อนสายการปฏิบัติการ และดูแลสายงานด้านการเงินและบัญชีของกลุ่มบริษัทโอสถสภา เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์และคลุกคลีกับทีมปฎิบัติการผลิตและซัพพลายเชนของบริษัทอย่างแข็งแกร่งตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังได้มีการเสนอชื่อเพิ่มกรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ จรัมพร โชติกเสถียร และ พลเอกสุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ เข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและร่วมกำหนดวิสัยทัศน์การดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการบริษัท เพิ่มจาก 15 ท่านเป็น 17 ท่าน โดยบริษัทจะจัดประชุม E-EGM นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564

สำหรับการจัดโครงสร้างใหม่ และการเพิ่มกรรมการอิสระครั้งนี้ ทางโอสถสภาคาดว่า จะทำให้บริษัทมีความแข็งแกร่ง ด้วยโครงสร้างทั้งในส่วนของคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร ที่มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์ ซึ่งจะนำเอาประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพมาขับเคลื่อนโอสถสภาให้เติบโตได้แข็งแกร่งและยั่งยืน


 • 1
 •  
 •  
 •  
 •