อย. สหรัฐฯ ประกาศให้ ฟิลลิป มอร์ริส ได้รับอนุมัติจำหน่าย #ยาสูบไร้ควัน ได้แล้วในสหรัฐอเมริกา

  • 1.8K
  •  
  •  
  •  
  •  

 

ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) บริษัทในเครือ ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (พีเอ็มไอ) เปิดเผยว องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (เอฟดีเอ) ยืนยัน ‘ยาสูบไร้ควัน’ ของบริษัท เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เหมาะสมในการปกป้องสุขภาพของประชาชน และอนุญาตห้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ในสหรัฐอเมริกา โดยเอฟดีเอได้พิจารณาจากคำขออนุมัติขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ (Pre-market Tobacco Product Application: PMTA) ที่บริษัทฯ    ยื่นไว้ตั้งแต่ปี 2560 แล้วอย่างรอบคอบ

ผลิตภัณฑ์ ‘ยาสูบไร้ควัน’ ดังกล่าว แตกต่างจากบุหรี่แบบมวน เนื่องจากยาสูบไร้ควันนี้จะให้ความร้อนกับใบยาสูบ แต่จะไม่เผาไหม้ (Heat but not burn) จึงก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นพิษน้อยกว่าควันจากบุหรี่แบบเผาไหม้ ผลิตภัณฑ์ของพีเอ็มไอนับเป็นยาสูบไร้ควันตัวแรกที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในสหรัฐอเมริกา ตามกฎหมายที่ออกในปี 2552 ที่ให้อำนาจแก่เอฟดีเอในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมยาสูบทางเลือก

“การตัดสินใจของเอฟดีเอที่อนุญาตให้สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันได้ในสหรัฐฯ นับเป็นก้าวสำคัญสำหรับผู้สูบบุหรี่ชาวอเมริกันกว่า 40 ล้านคน บางรายอาจเลิกสูบไป แต่สำหรับผู้ที่ตัดสินจะไม่เลิกสูบบุหรี่ ยาสูบไร้ควันจะเป็นทางเลือกสำหรับพวกเขาแทนการสูบบุหรี่ ในเวลาเพียง 2 ปี มีผู้ใช้ 7 ล้าน 3 แสนคนทั่วโลกเลิกสูบบุหรี่และหันมาใช้ยาสูบไร้ควันแล้ว เราทุกคนที่พีเอ็มไอทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการนำยาสูบไร้ควันที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์มาแล้วอย่างเข้มข้นมาแทนที่บุหรี่แบบเผาไหม้ และประกาศจากเอฟดีเอครั้งนี้ จึงนับเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์” —มร. อังเดร คาลานท์โซโปลอซ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์

“ในคำอนุญาตครั้งนี้ เอฟดีเอได้ระบุวางแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมไปถึงข้อกำหนดทางการตลาด ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูบซึ่งเป็นผู้ใหญ่เข้าถึงโอกาสในการเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน  ในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงที่ผู้ซื้อจะใช้ผลิตภัณฑ์โดยผิดจากเจตนารมณ์ในฐานะผลิตภัณฑ์ทางเลือก พีเอ็มไอพร้อมสนับสนุนแนวทางดังกล่าวอย่างเต็มที่ และพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง นั่นก็คือ ผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่”  มร. คาลานท์โซโปลอซ

นอกจากพีเอ็มไอจะยื่นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมหลากหลายแง่มุม เพื่อสนับสนุนการขออนุมัติ PMTA แล้ว พีเอ็มไอยังได้ขออนุมัติขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสี่ยง (Modified Risk Tobacco Product: MRTP) ควบคู่ไปด้วย ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาโดยเอฟดีเอ

มร. เจอรัลด์ มาร์โกลิส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
มร. เจอรัลด์ มาร์โกลิส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

“การตัดสินใจของเอฟดีเอทำให้ผู้สูบบุหรี่ชาวอเมริกันเข้าถึงยาสูบไร้ควันซึ่งเป็นทางเลือกทดแทนการสูบบุหรี่ได้ แต่เป็นที่น่าเสียดายสำหรับผู้สูบบุหรี่ไทยอีก 10 ล้าน 7 แสนคน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยที่ยังไม่มีโอกาสนั้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทางเลือกเหล่านี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย ครอบครอง ใช้ หรือขายได้ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เราจะนำผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของพีเอ็มไอและหน่วยงานวิจัยอิสระที่เคยส่งให้กับเอฟดีเอไปเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แม้ยาสูบทางเลือกจะไม่ได้ปราศจากความเสี่ยงโดยสิ้นเชิง แต่เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันของเราควรได้รับอนุญาตให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้สูบบุหรี่ที่ยังตัดสินใจที่จะสูบบุหรี่ต่อไปภายใต้การควบคุมอย่างเหมาะสม”  — มร. เจอรัลด์ มร์โกลิส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์)


  • 1.8K
  •  
  •  
  •  
  •