Snickers ชี้แจง ยินดีรับทุกข้อคิด ความเห็นและคำวิจารณ์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

snicker15

หลังจากคำวิพากษ์วิจารย์เกี่ยวกับไวรัลวิดีโอของทางช็อกโกแลตสนิกเกอร์ส ได้ถูกปล่อยออกมาและได้รับคำวิจารย์ในแง่ลบ ต่างๆ นานา  ซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มคนทำงานฝั่ง Snickers คงเครียดและเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

วันนี้ Snickers สนิกเกอร์ส ขอยืดอก ยินดีรับทุกข้อคิด ความเป็น และคำวิจารณ์เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงาน โดยเฉพาะในด้านการสื่อสารการตลาดต่อไป  Snicker ได้ส่งข้อความมาดังนี้

บริษัท มาร์ส ไทยแลนด์ อิงค์ ผู้ผลิตและจำหน่ายช็อกโกแลตสนิกเกอร์ส และบริษัท โอกิลวี่วัน เวิลด์วายด์ จำกัด ตัวแทนโฆษณาของบริษัทฯ เสียใจที่คลิปแคมเปญโฆษณาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ก่อให้เกิดความไม่สบายใจ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลและสถาบันอื่นๆ

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่สบายใจหรือผลกระทบต่อบุคคลอื่น   เพียงแต่ต้องการสื่อถึงแนวคิดของสินค้าที่ว่า “อย่าให้ความหิวทำให้คุณเปลี่ยนไป ถึงเวลารองท้อง ถึงเวลาสนิกเกอร์ส” ซึ่งเมื่อเกิดอาการหิวจะทำให้คนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจนไม่เป็นตัวของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นอาการอ่อนแรง อาการหงุดหงิด หรือแม้แต่อาการโมโหหิว โดยจัดทำเป็นชุดคลิปโฆษณา ชุดแรกเล่าถึงอาการโมโหหิวและหงุดหงิด ส่วนที่เหลือจะเป็นพฤติกรรมอื่นๆ  และมีกำหนดเผยแพร่ต่อเนื่องกัน 

 

อย่างไรก็ตาม วิธีการนำเสนอสารหรือแนวคิดดังกล่าวในคลิปโฆษณาชุดแรก อาจจะไม่ชัดเจนเพียงพอ  จนก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้  ซึ่งบริษัทฯ ยินดีรับทุกข้อคิด ความเห็นและคำวิจารณ์ เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงาน โดยเฉพาะในด้านการสื่อสารการตลาดต่อไป เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริโภคในวงกว้างต่อไป

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิดในการทำการสื่อสารการตลาดแบรนด์สนิกเกอร์ส

ช็อกโกแลตสนิกเกอร์ส เป็นหนึ่งในขนมยอดนิยมของผู้บริโภคทั่วโลก ที่มอบความสุขให้แก่ผู้บริโภคมาโดยตลอด และเป็นเพื่อนแท้ยามหิว   ในงานโฆษณาหรือการสื่อสารต่างๆ สนิกเกอร์สได้กำหนดแนวคิดหลักหรือสารสำคัญในการสื่อสารที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลก โดยให้อิสระแก่ทีมการตลาดในแต่ละประเทศนำแนวคิดหลักไปปรับใช้ตามความเหมาะสม

 

แนวคิดหลักในการสื่อสาร

“อย่าให้ความหิว ทำให้คุณเปลี่ยนไป ถึงเวลารองท้องถึงเวลาสนิกเกอร์ส”

You’re Not You When You’re Hungry 

งานโฆษณาและสื่อสารการตลาดของสนิกเกอร์ส ตามแนวคิดนี้ จะเป็นการเล่าเรื่องหรือพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปเมื่อเวลาหิว เช่น หงุดหงิด โมโหง่าย อ่อนแรง มึนงง สมองไม่แล่น เป็นต้น ผ่านตัวแทนบุคคลที่เป็นที่รู้จักและสามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมหรืออาการเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน  โดยการใช้อารมณ์ขัน ความคาดไม่ถึง มาเป็นตัวดึงดูดให้ผู้ชมและผู้บริโภคเข้าถึงและเข้าใจสารสำคัญนี้ รวมทั้งสนใจที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับแบรนด์ ผลจากการทำแคมเปญนี้ในต่างประเทศพบว่าประสบความสำเร็จมาก

แคมเปญโฆษณาหรือการสื่อสารการตลาดของสนิกเกอร์ส ในประเทศไทย อ้างอิงแนวคิดเดียวกัน โดยจัดทำเป็นแคมเปญโฆษณา ที่ประกอบด้วยการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว   กิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์และกระตุ้นให้ผู้บริโภคได้เข้ามามีส่วนร่วมกับแบรนด์  โดยองค์ประกอบหลักของงานโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาด จะยังคงอยู่บนแนวคิดที่ว่าคนเราจะมีพฤติกรรมหรืออารมณ์เปลี่ยนไปเมื่อเวลาหิว  ซึ่งตลอดแคมเปญนี้ ผู้บริโภคจะได้เห็นอาการต่างๆ ของคนหิว ไม่เฉพาะแต่ในเรื่องของความหงุดหงิด ขี้โมโห เท่านั้น แต่จะได้เห็นพฤติกรรมและอารมณ์ที่หลากหลาย ซึ่งอาจทำให้คนไม่เป็นตัวของตัวเอง 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •