TOYOTA เดินหน้าโครงการธุรกิจชุมชนพัฒน์ ร่วมพัฒนากลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง จ.ขอนแก่น

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

TOTA 01

เมื่อพูดถึง TOYOTA คงไม่มีใครไม่รู้จัก ด้วยความแข็งแกร่งในการบริหารธุรกิจ ส่งผลให้ TOYOTA สามารถอยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนานกว่า 50 ปี ทำให้ TOYOTA มีความผูกพันธ์กับประเทศไทย วิถีชีวิตคนไทยและเศรษฐกิจไทย ทำให้ TOYOTA ให้ความสำคัญกับธุรกิจ SMEs ซึ่งเป็นธุรกิจที่สำคัญของประเทศไทย ไม่เพียงเท่านี้ TOYOTA ยังเล็งเห็นถึงวิสาหกิจชุมชนหรือที่เรารู้จักในชื่อ OTOP ซึ่งเมื่อรวม OTOP และ SMEs จะมีสัดส่วนถึง 40% ของเศรษฐกิจไทยหรือคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 5.56 ล้านล้านบาท

นั่นจึงทำให้ TOYOTA จัดโครงการ “ธุรกิจชุมชนพัฒน์” โดยล่าสุด TOYOTA ได้ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง จ.ขอนแก่น ในโครงการ “ข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์” โดยถือเป็นธุรกิจชุมชนแห่งที่ 4 โตโยต้าใช้วิธีการที่เรียกว่า ไคเซ็น (KAIZEN) เพื่อเข้าไปให้คำแนะนำและทำการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอนที่ประกอบไปด้วย รู้ เห็น เป็น ใจ

TOTA 02

สำหรับขั้นตอน “รู้” เป็นการเรียนรู้ถึงปัญหาในทุกกระบวนการ โดย TOYOTA ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาเพื่อศึกษาถึงปัญหาต่างๆ “เห็น” เป็นการเรียนรู้เพื่อให้เห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการเก็บข้อมูลต่างๆ “เป็น” การดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปแบบ โดย TOYOTA ส่งเจ้าหน้าที่เกษียณอายุไปเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินการและ “ใจ” เป็นการเข้าใจในการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าพึงพอใจในผลิตภัณฑ์

ส่งผลให้สามารถผลิตแผ่นข้าวได้เพิ่มขึ้น 7,500 แผ่นต่อวัน จากเดิมที่สามารถผลิตได้ 7,000 ต่อวัน รวมไปถึงลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตได้ถึง 0.06 กก.ต่อวัน จากเดิมที่สูญเสียจากกระบวนการผลิตอยู่ที่ 4.8 กก.ต่อวัน รวมถึงยังสามารถลดการใช้แก๊สได้ 1 ถัง (หรือราว 15 กก.) ต่อเดือน

TOTA 03

ด้าน นายภีมะ ฮัดเจสสัน ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ชี้ว่า โครงการธุรกิจชุมชนพัฒน์เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้รูปแบบวิถีของ TOYOTA มาสู่ธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกสว่างมีศักยภาพสามารถพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ได้ในอนาคต โดยในปีนี้ TOYOTA ตั้งเป้าจะพัฒนาชุมชนให้ได้ 8 แห่งและในปี พ.ศ 2565 TOYOTA ตั้งเป้าจะพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาเดียวกับการฉลองครบรอบ 60 ปีของ TOYOTA ประเทศไทย ซึ่งส่วนที่สำคัญของโครงการนี้คือกลุ่มพนักงานเกษียณอายุ ที่ TOYOTA มองว่ายังมีศักยภาพและมีแนวความคิดการทำงานแบบวิถี TOYOTA ด้วย

TOTA 04

 

Copyright © MarketingOops.com


  •  
  •  
  •  
  •  
  •