TOYOTA เปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ขับขี่ ต่อยอดโครงการเพื่อสังคม “ถนนสีขาว”

  • 76
  •  
  •  
  •  
  •  

TOYOTA

ตลอดช่วงวันหยุดยาวที่สำคัญ เรามักจะได้ยินโครงการที่เกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัยภายใต้ชื่อโครงการ “ถนนสีขาว” ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่า นี่คือโครงการด้านสังคมจากค่ายรถยักษ์ใหญ่อย่าง TOYOTA นอกจากนี้โตโยต้ายังพัฒนาไปอีกครั้งกับการเปิด ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ขับขี่รถยนต์โตโยต้า (TOYOTA Driving Skill Development Center) เพื่อช่วยสร้างความรู้และทดสอบ รวมไปถึงทดลองขับขี่ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดให้ทุกคนสามารถเข้ามาทดสอบได้

โดยภายในศูนย์แห่งนี้จะมีหลักสูตรการอบรมความรู้ด้านการขับขี่ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประกอบไปด้วย 3 หลักสูตรหลักๆ ทั้งหลักสูตรการสอนขับรถสำหรับมือใหม่หัดขับ ช่วยให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการขับรถยนต์และต้องการเรียนรู้ทักษะการขับขี่ สามารถขับขี่ได้ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักความปลอดภัย ภายใต้การอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านการขับ ผู้ที่ผ่านหลักสูตรนี้สามารถนำใบรับรองที่ได้เพื่อขอใบขับขี่ โดยหลักสูตรนี้จะใช้ระยะเวลาอบรมรวมทั้งสิ้น 21 ชั่วโมง

20180808_102523

หลักสูตรการต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ อย่างที่ทราบกันดีว่าใบขับขี่ในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการต่ออายุ ซึ่งหลักสูตรนี้จะเน้นทบทวนการขับรถอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในรถยนต์โตโยต้า รวมระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง และหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยหลักสูตรนี้จะเปิดสอนให้กับบุคคลทั่วไปที่มีใบขับขี่ และต้องการเพิ่มทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย, ประหยัดพลังงาน รวมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง

ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดเป็นความร่วมมือระหว่าง TOYOTA และกรมการขนส่งทางบกในการอบรมหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรการขอรับใบขับขี่และการต่ออายุใบขับขี่ ซึ่งหากผ่านการทดสอบที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ขับขี่รถยนต์โตโยต้าแล้ว จะได้รับหนังสือรับรองการขอรับใบขับขี่ โดยสามารถนำหนังสือรับรองดังกล่าวยื่นพร้อมเอกสารตามที่กฎหมายระบุ เพื่อขอรับใบขับขี่ฉบับจริงได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

20180808_103045

นอกจากนี้ภายในศูนย์ฯ ยังมีโซน VR Simulation โดยจะมีการจำลองสถานการณ์การขับรถเร็วและการขับรถแบบตัดหน้ากระชั้นชิด รวมไปถึงการเมาแล้วขับ ทั้งนี้ภายในศูนย์ฯ ดังกล่าวยังมีการแนะนำเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในรถยนต์ TOYOTA และเพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย ภายในศูนย์ฯ จึงได้มีสนามทดสอบรถยนต์ (TOYOTA Driving Experience Park) เพื่อใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของรถยนต์โตโยต้า โดยศูนย์ฯ แห่งนี้จะมีการจัดอบรมให้กับลูกค้าผ่านผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศและประชาชนทั่วไป รวมไปถึงภครัฐและองค์กรต่างๆ

20180808_102455

ส่วนหนึ่งศูนย์ฯ แห่งนี้ยังสามารถใช้เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายรถยนต์ TOYOTA ในกรณีที่มีผู้สนใจอยากทดลองขับขี่รถยนต์ใหม่ๆ ของโตโยต้า รวมไปถึงยังสามารถเป็นสนามทดสอบ รถยนต์ใหม่ของโตโยต้าก่อน จำหน่ายสู่ท้องตลาด ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้ด้านการขับขี่ ยังถือเป็นศูนย์ฯ แห่งแรก ของโตโยต้าในประเทศไทยอีกด้วย

20180808_102722

สำหรับศูนย์ฯ แห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 3 (เลยห้างเซ็นทรัลบางนาไปเล็กน้อย)


  • 76
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา