KBank Private Banking ชี้เทรนด์การลงทุนเปลี่ยนไปเน้นลงทุนในธุรกิจที่ยั่งยืน

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

Wealth-Investment

ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าปี 2563 อาจจะกลายเป็นอีกปีที่เศรษฐกิจไทยดำดิ่งลง จากเดิมที่มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในปี 2563 อาจจะทรงตัว ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ “COVID-19” ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่อยู่เหนือการคาดหมาย และมีผลกระทบยาวนานกว่าที่คาดการณ์ในช่วงแรกและส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการลงทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

นั่นชี้ให้เห็นแล้วว่า การลงทุนในปัจจุบันอ่อนไหวต่อสถานการณ์ต่างๆ อีกทั้ง สหประชาชาติ (UN) เสนอให้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือความยั่งยืนในการทำธุรกิจ เพราะหากธุรกิจไม่ใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในอนาคตอีกไม่กี่ปีจะเลยจุดแก้ไขสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และธุรกิจจะได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

KBank Private Banking ผู้ให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่งอย่างครบวงจร แก่ลูกค้าธนาคารกสิกรไทยที่มีเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ชี้เทรนด์ของการลงทุนทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับธุรกิจที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ และเมื่อธุรกิจมีความยั่งยืนผลตอบแทนก็จะมีความมั่นคง

Jirawat
นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Private Banking Group Head ธนาคารกสิกรไทย

ด้าน นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Private Banking Group Head ธนาคารกสิกรไทย ชี้ว่า โมเดลการทำธุรกิจแบบดั้งเดิม ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงได้อีกต่อไป KBank Private Banking จึงวางกลยุทธ์เพื่อยกระดับการบริการและคลายทุกความกังวลของลูกค้าในการบริหารความมั่งคั่ง และวางรากฐานที่แข็งแรงสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอนาคต

พร้อมกันนี้ KBank Private Banking เตรียมกลยุทธ์การลงทุน 3S เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและความมั่งคั่งของลูกค้า ทั้งในด้าน Sustainable Investment Approach หรือการผลักดันให้เกิดการลงทุนที่สนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน, New Dimension of Wealth Sharing ปลดล็อคความมั่งคั่ง สู่การสร้างผลเชิงบวกโดยตรงต่อสังคม และ S-Curve Re-Innovation เปิดประตูสู่นวัตกรรมระดับโลก เพื่อสร้างศักยภาพใหม่ให้ธุรกิจไทย

 

Sustainable Investment Approach

ลงทุนในธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

โดย นางสาวศิริพร สุวรรณการ Private Banking Financial Advisory Head ธนาคารกสิกรไทย ชี้ว่า องค์กรชั้นนำทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญกับการสนับสนุนธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนของโลกมากขึ้น ซึ่งบริษัทเหล่านี้มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว ส่งผลให้มีมูลค่าสูงกว่าบริษัททั่วไป KBank Private Banking จึงได้นำแนวคิดความยั่งยืนมาอยู่ในทุกคำแนะนำการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง

Siripron
นางสาวศิริพร สุวรรณการ Private Banking Financial Advisory Head ธนาคารกสิกรไทย

พร้อมทั้งยังนำเสนอกลยุทธ์การลงทุนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบเชิงบวก (Impact Investing) และกองทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Fund) โดยในปี 2562 ได้นำเสนอกองทุน K-HIT ซึ่งเปิดให้ลงทุนในธุรกิจเมกะเทรนด์เด่นๆ เช่น พลังงานสะอาด (Next Generation Energy), การจัดการคุณภาพดินและน้ำ (Clean Water and Land) และนวัตกรรมการแพทย์และดูแลสุขภาพ (Health Tech) เป็นต้น

ซึ่งถือเป็นหนึ่งกองทุนที่เติบโตได้ดี ท่ามกลางสภาพตลาดขาลงที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของ “COVID-19” โดยกองทุน K-HIT ยังสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง +13.75% (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

 

New Dimension of Wealth Sharing

สร้างรายได้ผ่านการลงทุนให้องค์กรสาธารณกุศล

ขณะที่ ดร.ตรีพล ภูมิวสนะ Private Banking Business Head ธนาคารกสิกรไทย ชี้ว่า ด้วยภาวะการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นไม่ได้ส่งผลต่อเพียงการดำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงกิจกรรมเพื่อสังคมด้วย เนื่องจากองค์กรสาธารณกุศลขนาดใหญ่ในประเทศไทย ที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่าหลายแสนล้านบาท แต่เลือกบริหารจัดการกองทุนฝากดอกเบี้ยเงินฝากที่มีแนวโน้มลดลง

Tripol
ดร.ตรีพล ภูมิวสนะ Private Banking Business Head ธนาคารกสิกรไทย

KBank Private Banking จึงเตรียมให้ความรู้และเข้าไปช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อนำสินทรัพย์เหล่านั้นมาลงทุนเพิ่มมูลค่า สร้างศํกยภาพให้กับมูลนิธิ โดยร่วมกับสถาบัน Lombard Odier ในการให้คำปรึกษาในการจัดการกองทุน ระดมทุน และวางโครงสร้างองค์กร รวมถึงจัดงานสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการกองทุนมูลนิธิแก่องค์กรของไทย

การบริการจัดการองค์กรสาธารณกุศลรวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก เนื่องจากมีข้อกฎหมายมากมายที่ขัดแย้งจนไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ ซึ่งทาง KBank Private Banking ได้ดำเนินการศึกษาข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อหาทางออกให้กับองค์กรสาธารณกุศลและสหกรณ์ออมทรัพย์

 

S-Curve Re-Innovation

ส่งเสริมธุรกิจไทยด้วยนวัตกรรมต้าน Disruption

ส่วน นายนนท์ บุรณศิริ Private Banking Family Wealth Management Advisory Head ธนาคารกสิกรไทย ชี้ว่า เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งปัจจัยที่สร้างความกังวลให้กับบุคคลสินทรัพย์สูง ซึ่งล้วนเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ KBank Private Banking พร้อมเป็นตัวเชื่อมระหว่างบริษัทเทคโนโลยีรุ่นใหม่ของโลกซึ่งต้องการเงินลงทุน กับลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ที่แสวงหาโอกาสใน S-Curve

Nont
นายนนท์ บุรณศิริ Private Banking Family Wealth Management Advisory Head ธนาคารกสิกรไทย

ปัจจุบันหลายธุรกิจเดินทางถึงช่วงปลายของธุรกิจที่มีการเติบโตในอัตราที่ลดลง การมองหาเทคโนโลยีใหม่เพื่อมาสร้างให้เกิดธุรกิจใหม่ จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่กำลังมองหา เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อรองรับการ Disruption ซึ่งบริษัทเทคโนโลยีรุ่นใหม่ก็ต้องการเงินทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี

ที่ผ่านมา KBank Private Banking ได้จัดกิจกรรมเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ด้านโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น KPB Academy และเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้าถึงเครือข่าย Disruptor ระดับโลก โดยพร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าในการลงทุนในธุรกิจเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการจ้างงานรูปแบบใหม่ และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

 

ย้ำชัดกลยุทธ์ 3S เพิ่มความคึกคักตลาดลงทุน

เทรนด์ธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมาแรง

นั่นชี้ให้เห็นว่า ธุรกิจควรให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านสังคมอย่างความยั่งยืน เพราะนักลงทุนที่มีสินทรัพย์มูลค่าสูงมองว่าบริษัทที่มีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างมั่นคง ซึ่งจะช่วยให้ได้ผลตอบแทนอย่างมั่งคั่ง ขณะที่ธุรกิจที่ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมจะมีผลตอบแทนที่ลดลงและไม่มั่นคง

Investment Sustainable

ส่วนในการดูแลองค์กรสาธารณกุศล KBank Private Banking พร้อมเข้าไปดูแลบริการจัดการกองทุนมูลนิธิต่างๆ รวมถึงการเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับนักลงทุนที่มีสินทรัพย์มูลค่าสูงที่ต้องการตั้งมูลนิธิในนามตัวเอง เพื่อให้องค์กรสาธารณกุศลสามารถเพิ่มปริมาณกองทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนเงินทุนและมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

รวมไปถึงการมีส่วนช่วยให้องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ผสานความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีรุ่นใหม่เพื่อรับมือกับกระแส Disruption ที่เกิดขึ้น โดยทั้ง 3 กลยุทธ์ (3S) จะช่วยให้สภาพตลาดการลงทุนกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากที่ซบเซามาตั้งแต่ช่วงสงครามการค้า (Trade War) จากถึงเหตุปะทะสหรัฐฯ-อิหร่าน และล่าสุดกับสถาการณ์ COVID-19


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา