TSR ร่วมกับ SABUY เปิดแผนเดินหน้ากลยุทธ์ Reinvention สู่การเติบโดตอย่างก้าวกระโดด  

  • 151
  •  
  •  
  •  
  •  

ภายหลังจาก SABUY เข้าลงทุนใน TSR ส่งผลให้เกิดกลยุทธ์ Reinvention ประกอบไปด้วย 4 ด้านหลักๆ ทั้งการเดินหน้าธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำซึ่งถือเป็นความเชี่ยวชาญหลักของ TSR และการขยายช่องทางจำหน่ายในรูปแบบของ MLM รวมไปถึงการขยายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Smart Home และการให้บริการด้านการเงินที่มากกว่าเรื่องของน้ำ

เมื่อพูดถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำดื่ม คงต้องนึกถึงกลุ่มธุรกิจ เธียรสุรัตน์ หรือ TSR ซึ่งเมื่อไม่นานนี้ SABUY ได้ประกาศเข้าลงทุนใน TSR ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพการทำธุรกิจให้กับ TSR ขณะที่ SABUY จะช่วยขยายตลาดเข้าไปกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจด้าน Digital Payment ตลอดระยะเวลากว่า 46 ปีที่ผ่านมา TSR ถือเป็นผู้นำในด้านของ Water Solution ปัจจุบัน TSR มีลูกค้ารวมกว่า 1 ล้านคน

 

TSR ลงทุนใน PTECH เสริมธุรกิจตู้ Vending

คุณสยาม อุฬารวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (TSR) ชี้ว่า หลังการผนึก Synergy Plan ร่วมกับบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY) ในฐานะ Strategic Shareholder ทำให้เห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ เพื่อผลักดันรายได้และกำไรเติบโตอย่างก้าวกระโดด หลังจากที่ TSR ได้ SABUY เข้ามาเป็นพันธมิตร ถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัท

จากผู้นำธุรกิจเครื่องกรองน้ำ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดและรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท พร้อมแจกวอแรนต์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ TSR ในสัดส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 วอแรนต์ อัตราการใช้สิทธิ 1:1 ราคาใช้สิทธิ 3 บาท/หุ้น โดยเตรียมออกวอแรนต์จำนวนไม่เกิน 274,705,617 หน่วย พร้อมอนุมัติเพิ่มทุนรองรับการใช้สิทธิของวอแรนต์

พร้อมกันนี้ยังได้เข้าซื้อหุ้น บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (PTECH) ในสัดส่วน 11.06% โดยมองว่าการเข้าถือหุ้น PTECH ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในการขยายช่องทางการตลาด หรือโปรดักส์ใหม่ๆ รวมถึงธุรกิจ Vending และการขายน้ำดื่มอัลคาไลน์ผ่านตู้ Vending Plus

 

4 ด้านของกลยุทธ์ TSR Reinvention

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในครั้งหลังของปีนี้ ภายใต้กลยุทธ์ TSR Reinvention จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน 4 ด้านประกอบด้วย WATER Treatment ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ TSR ในฐานะผู้นำตลาดเครื่องกรองน้ำ โดยยังคงมองหาผู้ร่วมทุนธุรกิจผลิตน้ำหรือทำเครื่องกรองน้ำ Chanel กับการมองหาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ โดยมีแผนขยายกลุ่มลูกค้าผ่านรูปแบบ MLM มากขึ้น

โดยเป็นการขยายในรูปแบบ MLM ผ่านช่องทางจากบริษัทในเครือกลุ่ม SABUY เพื่อจำหน่ายภายในเครือข่าย MLM  (Product Cross) และ Network Sale ร่วมกับ SABUY Smart Home นอกจากนี้ยังได้เตรียมขยายตลาดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Smart Home เพื่อเพิ่มยอดขายและรายได้  ภายใต้แนวคิด “Holistic Smart Home Solution Provider” ร่วมกับทีมงานของ SABUY ตั้งเป้าเจาะฐานลูกค้าเดิมที่มีกว่า 1 ล้านรายของกลุ่มบริษัทฯ

ที่สำคัญยังเตรียมตัวขยายไปอีกกว่า 25 ล้านครัวเรือนที่มีอยู่ทั่วประเทศ และ SERVICE  โดยกลุ่ม TSR จะเดินหน้าผลิตภัณฑ์และการให้บริการในด้าน Financial Service เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึง Consumer Electronics Product และการผ่อนสินค้าเพื่อเพิ่มฐานรายได้ในอนาคต

ความร่วมมือระหว่าง TSR และ SABUY ทำให้เกิดการคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ สอดรับพฤติกรรมของผู้บริโภค เพิ่มโอกาสในการการขยายธุรกิจ เพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต โดยเป็นการเชื่อมต่อธุรกิจซึ่งกันและกัน จากฐานลูกค้าของ TSR ที่มีกว่า 1 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ และ SABUY Ecosystem ที่จะเข้ามาเติมเต็มธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทฯ

 

เดินหน้าธุรกิจ MLM รุก Smart Home เต็มตัว

ด้าน คุณวรานนท์  คงปฏิมากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท สบาย เทคโนโลยี  จำกัด (มหาชน) อธิบายว่า ด้วยความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำ ผสานกับ Ecosystem ของ SABUY ที่มีหลากหลายช่องทาง ช่วยต่อยอดให้กับธุรกิจของ TSR จากเดิมที่เน้นขาย Direct Sale เป็นหลัก โดยจะมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์อย่าง “ผลิตภัณฑ์น้ำอัลคาไลน์” โดยจำหน่ายผ่านตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ “เวนดิ้งพลัส” ของ PTECH ที่กระจายอยู่กว่า 51 จังหวัดทั่วประเทศ

รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายการขายในรูปแบบ MLM ซึ่งทาง SABUY ก็มีบริษัทธุรกิจ MLM ในเครืออยู่ อย่างเช่น Indeem เป็นต้น ซึ่งเป็นโอกาสที่จะช่วยเสริมศักยภาพของกลุ่มธุรกิจ MLM ในมุมกว้างเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ TSR รวมไปถึงการเปิดโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายช่องทางภายใต้แนวคิดนี้อีกทางหนึ่ง สำหรับรูปแบบ MLM จะเน้นขายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นหลัก

นอกจากนี้ คุณธันว์  เหรียญสุวรรณ  ผู้บริหารระดับสูงสายงาน สมาร์ท โปรเจ็ค บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Smart Home ผ่าน IoT Product โดยการ Reinvention ในด้าน Smart Home จะเป็นการช่วยกันสร้างนวัตกรรมด้านสินค้าใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีให้ขยายขอบเขตไปมากขึ้น

ความร่วมมือกันจะช่วยให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ตั้งเป้ามุ่งไปสู่การเป็นผู้ให้บริการนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่เรื่องน้ำไปสู่การใช้ชีวิตประจำวัน และวางเป้าหมายให้สามารถรองรับการบริการได้ครอบคลุมกว่า 25 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ตามพันธกิจของ TSR ที่ต้องการส่งมอบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและอิเลคทรอนิกส์ที่ทำให้ชีวิตในบ้านสมาร์ทขึ้น และเราจะก้าวไปสู่ Connecting to People ในอนาคตอันใกล้นี้

เรียกว่าการลงทุนของ SABUY ช่วยให้เห็นผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามมาอย่างชัดเจน โดยเฉพาะความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจภายใต้รูปแบบ MLM ที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจของทั้ง SABUY และ TSR ให้สามารถเติบโตไปด้วยกัน นอกจากนี้ยังช่วยขยาย Line Product ให้กับทาง PTECH บริษัทลูกของสบายที่ดูแลตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติอย่างเต็มตัว และน่าจะได้รับอานิสงส์จากกระแสรักสุขภาพ

อีกหนึ่งบริการอย่างการให้บริการด้าน Financial Service ที่จะช่วยผสานศักยภาพการเติบโตของธุรกิจของทั้ง SABUY และ TSR ได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายภายใน ecosystem เรียกได้ว่ากลยุทธ์ TSR Reinvention ถูกวางไว้เพื่อเป็นการผสานความร่วมมือ ซึ่งจะช่วยให้ TSR มีช่องทางการขยายธุรกิจได้เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ SABUY ก็สามารถขยายตลาดได้กว้างมากขึ้นกว่าเดิม


  • 151
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา