จับตาความท้าทายครั้งใหม่ SABUY – TBSP การพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตและเส้นทางธุรกิจ

  • 167
  •  
  •  
  •  
  •  

แม้จะยังคงมีการระบาดอย่างมากมาย แต่ความร่วมมือทางธุรกิจก็ยังคงสามารถมีได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจที่กำลังเติบโตจากความร่วมมือในรูปแบบ ecosystem ซึ่งนอกจากความร่วมมือในรูปแบบดังกล่าวแล้ว ธุรกิจยังสามารถร่วมมือกันในรูปแบบ Synergy หรือการประสานความร่วมมือเชิงธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจสามารถ Win-Win ได้ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยให้บริการมีความครอบคลุมและตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้หลากหลาย

เหมือนที่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) หรือ SABUY ร่วมมือกับ บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) หรือ TKS โดยธุรกิจหลักจะเน้นไปที่ธุรกิจด้าน IT อาทิ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสินค้าไฮเทคต่างๆ และธุรกิจงานพิมพ์ทั้งงานพิมพ์ทั่วไปและงานพิมพ์ดิจิตอลที่มีเทคโนโลยีระดับสูง โดยความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือในรูปแบบ Synergy เพื่อปรับเปลี่ยน Business Model

 

Synergy ธุรกิจเทคโนโลยี

โดย SABUY จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS ในฐานะบริษัทแม่ ซึ่งจะทำให้ SABUY ถือหุ้นใน TBSP จำนวน 150,061,118 หุ้น หรือคิดเป็น 73.48% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TBSP ด้วยมูลค่าเงินลงทุนถึง 2,005.02 ล้านบาท  ขณะที่ SABUY จะจำหน่ายหุ้นของ บริษัท เวนดิ้ง พล้ส จำกัด หรือ VDP จำนวน 2,583,720 หุ้น หรือคิดเป็น 86.12% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VDP ด้วยมูลค่าการขาย 1,022.52 ล้านบาท

โดย SABUY จะเข้ามาปรับรูปแบบธุรกิจของ TBSP ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในแง่การทำธุรกอจและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค โดยให้ความสําคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ Digital Platform มากขึ้น โดยเฉพาะสถานการณ์โรคระบาดที่จําเป็นต้องดําเนินมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการลดการสัมผัส (Contactless) ซึ่งจะเปลี่ยนจากการเป็นเพียงเครื่องมือในการยืนยันตัวตน โดยจะยกระดับให้เป็นตัวกลางในการเก็บข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนทั้งทางด้านการเงินและบริการสําหรับกลุ่มธุรกิจและบริการต่างๆ เข้าด้วยกัน

ขณะที่ TBSP จะสามารถขยายช่องทางและเพิ่มความหลากหลายด้านกลยุทธ์ของธุรกิจการให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์และธุรกิจบัตรพลาสติก ทั้งในตลาดการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารจัดการศูนย์อาหาร ซึ่งเป็นคู่ค้าของ SABUY และช่วยเปิดโอกาสให้ TBSP ร่วมลงทุนในบริการรับชําระเงินผ่านวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงธุรกิจการจําหน่ายสินค้าผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติซึ่งเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เน้นการทําธุรกรรมผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นในปัจจุบัน

 

โอกาสการเติบโตทางธุรกิจ

นอกจากเรื่องของธุรกิจที่จะช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแล้ว หากลองดูข้อมูลกันอย่างลึกซึ้งจะเห็นว่า บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) หรือ TKS บริษัทแม่ของ TBSP มีท่านประธานกรรมการบริหารที่ชื่อว่า “สุพันธ์ มงคลสุธี” ซึ่งมีหมวกอีกใบในฐานะ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แน่นอนหมวกใบนี้อาจไม่มีสิทธิพิเศษหรือทางด่วนพิเศษ แต่หมวกใบนี้ถือเป็น Connection ที่ดีในการเชื่อมโยงหลายธุรกิจที่มีแนวคิดเดียวกับ SABUY ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ ecosystem

การพัฒนาธุรกิจ TBSP ให้เติบโตขึ้นที่แม้แต่ทาง TKS มองว่า แม้จะยังมีโอกาสเติบโต แต่ก็ไม่สามารถเติบโตได้มาก เมื่อเทียบกับธุรกิจด้าน IT ที่ทาง TKS ถืออยู่ นั่นจึงทำให้ SABUY ต้องเข้ามาปรับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับกับธุรกิจยุคใหม่ ดังนั้นการ Synergy ครั้งนี้นอกจากจะเป็นความร่วมมือทางธุรกิจแล้ว ส่วนหนึ่งยังเป็นการพิสูจน์ฝีมือของ SABUY ในการนำพาธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณชูเกียรติ รุจนพรพจี

ซึ่งหมายความว่าจากนี้ ecosystem ที่ทาง SABUY ตั้งเป้าเพื่อให้บริการที่ครอบคบุมครบวงจร ตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภคผ่านเทคโนโลยีจะเริ่มเห็นภาพที่ชัดขึ้น ขยายใหญ่มากขึ้น โดยมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ ecosystem นี้เกิดได้เร็วและง่ายขึ้น และยังช่วยเพื่อความน่าเชื่อถือให้กับ ecosystem นี้อีกด้วย

ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นความท้าทายที่ SABUY ได้รับ แต่นั่นก็หมายถึงอนาคตการเติบโตที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ไม่แน่ว่านับจากนี้ ถ้าอยากซื้อสินค้า SABUY จัดให้ได้ อยากไปเที่ยว SABUY มีแพ็คเกจให้ทุกระดับ อยากโอนเงิน SABUY พร้อมให้บริการ อยากออกรถก็แค่ติดต่อ SABUY


  • 167
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา