คปภ. ยืนยันยกเลิกหรือเปลี่ยนเงื่อนไข ประกันโควิด-19 เจอจ่ายจบ ไม่ได้ หากลูกค้าไม่สมัครใจ

  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  

จากกรณีปัญหาการประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ ที่ตอนนี้มีปัญหาในการขอยื่นเอาประกันภัย และเริ่มมีหลายบริษัทที่รับทำขอยกเลิกหรือเปลี่ยนเงื่อนไข เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามกระทบต่ออุตสาหกรรมวินาศภัยของไทยและผู้บริโภค ล่าสุด ‘สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย’ หรือ คปภ. ได้ออกมาตรการมากำกับดูแลเรื่องดังกล่าว ดังต่อไปนี้

 

-มาตรการการดูแลต้องให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นสำคัญ

-ยังคงคำสั่งนายทะเบียนคำสั่งที่ 38/2564 คือ ไม่ให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนเงื่อนไขการกรมธรรม์โควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ

-บริษัทวินาศภัยที่ประสบปัญหาสภาพคล่องบานปลาย หากต้องการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ของกรมธรรม์เจอจ่ายจบ ทำได้เฉพาะกรณีลูกค้า ‘สมัครใจและยินยอม’ เท่านั้น

-มาตรการการช่วยเหลือบริษัทวินาศภัยยังมีต่อเนื่อง เพียงขอให้บริษัทที่ต้องการเข้าร่วมเสนอข้อมูลและผลกระทบอย่างแม่นยำในทุกมิติ

-บริษัทที่ได้รับ หากเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม เพื่อให้ เอาประกันภัย

-หากบริษัทวินาศภัยที่รับประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ  ต้องการเพิ่มสภาพคล่องให้บริษัทประกันภัยแบบเจอจ่ายจบ ให้ยื่นคำขอมาที่ คปภ.

 

สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ  คปภ. กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับนายกสมาคมวินาศภัยไทย และผู้ประกอบการวินาศภัย สถานการณ์สินไหมทดแทนที่คาดจะมีในอนาคตจะกระทบต่อกองทุนบริษัทที่เสนอขายการประกันโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบอย่างมีนัยสำคัญที่อาจทำให้มีปัญหาด้านการเงินของบริษัท โดยเบื้องตันปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่ได้เป็นความเสี่ยงของอุตสาหกรรม แต่ส่งผลกระทบสภาพคล่องต่อบริษัทวินาศภัยที่รับประกันโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ โดยเฉพาะ 3 บริษัท ได้แก่ ‘เดอะวัน, สินมั่นคง และไทยประกันภัย’ ที่เข้ามาตรการช่วยสภาพคล่องกับ คปภ. แล้ว

ส่วนการขอให้ยกเลิกนายทะเบียนคำสั่งที่ 38/2564 เสนอให้ยกเลิกหรืเปลี่ยนการรับสิทธิ์คุ้มครองกรมธรรม์โควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ ทางสมาคมฯ ให้เหตุผลว่า ปัจจุบันมีการยื่นเรียกขอสินไหมทดแทนไปกว่า 30,000 ล้านบาท และแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น จึงอยากขอยกเลิกกรมธรรม์ดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่ทาง คปภ.มองว่า เรื่องนี้ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอน

เบื้องต้นต้องมาตรการที่ควรทำ คือ เสนอทางเลือกให้ลูกค้าก่อน แล้วดูผลประเมิน เป็น case study ส่วนทางออกระยะยาว ตอนนี้ยังไม่มี ทุกฝ่ายต้องทำงานร่วมงาน เพราะเรื่องนี้มีผู้เกี่ยวข้องหลายสิบล้านคน สิ่งที่ต้องทำอย่างไรไม่ให้กระทบกับความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมและลูกค้า

ส่วนกรณีเดอะวัน ได้รับการยืนยันว่า ทางบริษัทเป็นการเสนอทางเลือก เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงสภาพคล่อง และยืนยันจะปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนอย่างเคร่งครัด โดยทาง คปภ.ยืนยันจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

 

 


  • 12
  •  
  •  
  •  
  •