สำนักพระราชวัง เชิญชวน ปชช.ส่งภาพความทรงจำ ในหลวง ร.๙ เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกและนำไปจัดแสดงเป็นประวัติศาสตร์ชาติ

 • 72
 •  
 •  
 •  
 •  

ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคตจนถึงปัจจุบัน ได้มีการบันทึกภาพ การเดินทางมากราบถวายสักการะพระบรมศพ และการทำกิจกรรมจิตอาสาในด้านต่างๆ ที่ประชาชน มุ่งปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ และน้อมถวายพระราชกุศล

ความทราบฝ่าละอองธุลี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ จึงมีพระราชดำริที่จะให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการประมวลภาพเหตุการณ์แห่งความทรงจำนับแต่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ซึ่งบันทึกไว้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา

เพื่อรวบรวมไว้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความจงรัก ความภักดี และความศรัทธาของปวงเหล่าพสกนิกรที่มีต่อพระองค์ อันจะเป็นหลักฐานสำคัญ ทางประวัติศาสตร์ของชาติ โดยมีพระราชดำริให้มีการนำภาพที่จัดส่งมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ไปจัดแสดงให้ประชาชนได้ร่วมกันน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติตลอดไป

kingpic

ดังนั้น สำนักพระราชวัง จึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งในและต่างประเทศร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำและระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในมุมมองต่างๆ ที่ได้บันทึกภาพไว้

โดยส่งภาพออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

 • ช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 13-31 ตุลาคม 2560
 • ช่วงที่สอง หลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ส่งได้ไม่เกินคนละ 10 ภาพ มีความละเอียดของภาพไม่เกิน 3MB โดยระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถ่ายภาพ วัน เวลา และสถานที่ที่บันทึกภาพ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ส่งมาที่อีเมล์ photokingrama9@mail.go.th  และทางเว็บไซต์ https://photokingrama9.ohm.go.th/

หรือทางไปรษณีย์ ดังนี้

 • สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 • ฝ่ายทะเบียนกองกลาง อาคาร 601 สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 • กองเผยแพร่พระราชกรณียกิจ สำนักพระราชวัง อาคารศาลาลูกขุนใน ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

อนึ่ง ผู้ส่งภาพยินดีใหส่วนราชการในพระองค์นำภาพไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ https://photokingrama9.ohm.go.th/ และสอบถามได้ที่ 02-220-7200 ต่อ


 • 72
 •  
 •  
 •  
 •  
pigabyte
การเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น มาเรียนรู้และสนุกไปกับบทความ จาก MarketingOops! กันนะคะ แล้วเราจะได้ค้นพบว่าโลกของ Marketing นั้น So Sexy and Cool!
CLOSE
CLOSE