ก.แรงงานขอความร่วมมือนายจ้างให้พนักงานหยุดงงานวันที่ 26 ต.ค. 2560

  • 208
  •  
  •  
  •  
  •  

2016-09-05 7515DSC03203

จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการพิเศษ 1 วัน เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยรัฐบาลได้มอบแนวทางการปฏิบัติทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ในการเข้าร่วมพระราชพิธีฯ แต่ยังมีภาคเอกชนบางส่วนที่ยังคงให้วันหยุดพิเศษดังกล่าวเป็นวันทำงานปกติ

นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน จึงได้ชี้แจงตามที่ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ย้ำขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการในการอนุญาตให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดงานเพื่อให้ลูกจ้างทั้งชาวไทยและชาวต่างด้าว ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีฯ เพื่อถวายความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ตามสถานที่ที่กำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ

mSQWlZdCq5b6ZLklbi3OLQbCC2j7RYch

 

Source: กระทรวงแรงงาน


  • 208
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา
CLOSE
CLOSE