TCP Spirit หมอต้นไม้ โครงการอาสาสมัครรุ่นใหม่ มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

  • 7.8K
  •  
  •  
  •  
  •  

[บทความนี้เป็น Advertorial]

batch_0TCP_SPIRIT_0628

ภาพของกิจกรรมเพื่อสังคมที่พบกันได้บ่อยๆ คือ การไปมอบของ ถ่ายภาพแล้ว หรือหากเป็นกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ภาพคือ ต้องเดินรณรงค์เก็บขยะ หรือลงพื้นที่ปลูกป่า แต่กิจกรรมเพื่อสังคมไม่จำเป็นจะต้องน่าเบื่อ หรือยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ จะต้องปรับเปลี่ยนไปรูปแบบไปตามยุคสมัย และความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย เช่นเดียวกับโครงการ TCP Spirit โครงการอาสาสมัครแนวใหม่ของกลุ่มธุรกิจ TCP ผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำของไทยและของโลก อาทิ กระทิงแดง (เรดบูล) เรดดี้ สปอนเซอร์ แมนซั่ม เพียวริคุ รวมทั้งแบรนด์ขนมขบเคี้ยวซันแสนค ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้แปลกใหม่ โดยเน้นไปที่ความสนุกสนาน การให้ความรู้ พร้อมกับพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนไปในคราวเดียวกัน

โครงการ TCP Spirit เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการ ‘กระทิงแดงสปิริต’ โดยนำแนวคิดกิจกรรมอาสาสมัครพลังคนรุ่นใหม่ เพื่อส่งต่อพลังในการทำสิ่งดีๆ ให้กับสังคมมาต่อยอดให้ตรงใจและเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลให้หันกลับมาใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเดิมด้วยกิจกรรมที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา คือ กิจกรรม TCP Spirit หมอต้นไม้ ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นที่สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดยการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มธรุกิจ TCP , The Cloud และเครือข่ายสิ่งแวดล้อม Big Trees

batch_0Khun Saravoot

คุณ สราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการจัดโครงการ TCP Spirit นี้ขึ้นว่า “TCP Spirit เป็นโครงการที่เน้นทำกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัคร และภาคีเครือข่ายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสนับสนุนให้เหล่าอาสาสมัครที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงการเชื่อมโยงของสรรพสิ่งรอบตัว ผ่านทางกิจกรรมที่สอดแทรกสาระความรู้ แฝงความสนุกสนาน และประสบการณ์แปลกใหม่ พร้อมกับได้ลงมือทำเองทุกขั้นตอน และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมแล้ว อาสาสมัครสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้มาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตนเอง ชุมชน และสังคมได้

เจตนารมณ์ของการทำโครงการ TCP Spirit ยังเหมือนเดิม ไม่ต่างจากโครงการจิตอาสาที่กลุ่มธุรกิจ TCP ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว ตั้งแต่เมื่อครั้งเป็น เรดบูล สปิริต เป็นกระทิงแดง สปิริต และเป็น TCP Spirit ในวันนี้ เรายังคงมุ่งมั่นทำกิจกรรมกับอาสาสมัคร เพราะเราเชื่อว่าอาสาสมัครที่เป็นคนรุ่นใหม่ ทุกคนมีพลังที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเอง สังคม หรือชุมชนให้ดีขึ้นได้ ขอเพียงมีใจที่มุ่งมั่นและพร้อมที่จะลงมือทำ โครงการ TCP Spirit ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะเชื่อมโยงใจอาสา ร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างยั่งยืน”

batch_0TCP_SPIRIT_0108RETOUCH

คุณ สราวุฒิยังกล่าวต่อว่า “กิจกรรมหมอต้นไม้ ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกของ TCP Spirit จึงเน้นการดูแลต้นไม้ใหญ่มากกว่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ และกิจกรรมนี้ไม่เพียงสนับสนุนให้เกิดการดูแลต้นไม้ในเมืองอย่างถูกวิธีเท่านั้น แต่อาสาสมัครยังได้เรียนรู้ ลงมือ และนำประสบการณ์กลับไปใช้ที่บ้านหรือในชุมชน เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ พัฒนา ต่อยอด ที่มีคุณค่า สอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่มุ่งมั่นจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน”

batch_0TCP_SPIRIT_0375

batch_0TCP_SPIRIT_0526

ด้วยรูปแบบของกิจกรรมที่แปลกใหม่ ทำให้หลังจากเปิดรับสมัครมีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ก่อนที่กลุ่มธุรกิจ TCP จะคัดเลือก และแบ่งกลุ่มอาสาสมัครให้เข้าไปเรียนรู้ฐานกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก่ สายตรวจต้นไม้ นักสืบธรรมชาติ เพาะกล้าเป็นต้น เซียนตัดเซียน และปีนของสูง โดยอาสาสมัครคนรุ่นใหม่กว่า 160 คนได้เรียนรู้จากปากของ ‘รุกขกร’ และ ‘หมอต้นไม้’ ตัวจริงเสียงจริง ที่จะมาบรรยายถึงวิธีการดูแลต้นไม้ รวมทั้งได้ฟังประสบการณ์ตรงและร่วมทำงานเคียงข้างนักแสดงผู้ที่ทุ่มเทกับโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อย่าง ‘อเล็กซ์ เรนเดลล์’ TCP Spirit Ambassador ด้วย

กิจกรรมนี้ไม่เพียงให้ข้อมูล ความรู้เรื่องการสังเกตอาการ และดูแลต้นไม้ให้อาสาสมัครไปปรับใช้กับต้นไม้ที่บ้านตัวเองแล้ว กลุ่มธุรกิจ TCP ยังส่งต่อพลังเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวคิดของโครงการ ด้วยการมอบอุปกรณ์ดูแลต้นไม้ให้กับสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ เพื่อเป็นสมบัติส่วนกลางใช้ดูแลต้นไม้ในสวนสาธารณะกว่า 20 แห่งทั่วกรุงเทพฯ เพื่อการคงอยู่ของต้นไม้ใหญ่ ให้ร่มเงาและเป็นแหล่งฟอกอากาศชั้นดีให้กับคนเมือง

batch_0TCP_SPIRIT_0022

แม้กิจกรรมเพื่อสังคมจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ต้องยอมรับว่ากิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างประโยชน์ไปพร้อมๆ กับมีความน่าสนใจ ตรงกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ยังมีจำนวนไม่มาก ซึ่งหากแนวคิดของกลุ่มธุรกิจ TCP คือมุ่งมั่นส่งต่อพลังเพื่อสังคม ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การคิดค้นรูปแบบกิจกรรมที่สนุกสนาม ให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคม ก็เป็นโจทย์ที่กลุ่มธุรกิจ TCP ต้องคิดค้นเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ หลังจากนี้คงต้องติดตามว่ากิจกรรมในครั้งต่อไปของ TCP Spirit จะมีอะไรที่น่าสนใจและดึงดูดให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมกิจกรรมได้อีก

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ TCP Spirit ได้ทาง www.tcp.com  หรือทางเฟซบุ๊ก TCP Group

 

[บทความนี้เป็น Advertorial]


  • 7.8K
  •  
  •  
  •  
  •