จาก ‘รถเข็นปลดระวาง’ แปลงโฉมสู่ ‘วีลแชร์บริจาคฟรี’ ไอเดีย CSR เก๋ๆ ของ เทสโก้ โลตัส ที่ทำร่วมกับ Cart Wheel Chair Donate

  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •  

ถือเป็นไอเดียเก๋ ๆ และมีประโยชน์ต่อสังคม  สำหรับการทำ CSR ของ ‘เทสโก้ โลตัส’ ที่ร่วมกับ ‘Cart Wheel Chair Donate’ ในการนำ ‘รถเข็นที่ถูกปลดระวาง’ ซึ่งดูเหมือนจะหมดประโยชน์ มาซ่อมแซมและแปลงโฉม ให้เป็น ‘วีลแชร์ D.I.Y’ เพื่อบริจาคฟรีสำหรับผู้ป่วย คนพิการ หรือผู้สูงอายุที่ต้องการ

จากรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในไทย ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่า มีผู้พิการในไทยกว่า 2 ล้านคน โดย 49.6% เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย บวกกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ‘รถเข็นวีลแชร์’ เป็นที่ต้องการของผู้คนมากขึ้น

แต่ด้วยราคาที่สูง ได้กลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้หลาย ๆ คนไม่สามารถเข้าถึงรถดังกล่าวได้ และเป็นที่มาของ Cart Wheelchair Donate โครงการที่เกิดขึ้นในปี 2560 จากไอเดียของ อภิชัย อินทัศสิงห์ ครีเอทีฟไดเร็คเตอร์ จาก KYZ Agency 24 Hours นำรถเข็นช้อปปิ้งที่ปลดระวางแล้ว มาดัดแปลงเป็นรถเข็นสำหรับผู้ยากไร้ เพื่อสร้างประโยชน์ แทนที่จะทิ้งให้เสียเปล่า ซึ่งทาง เทสโก้ โลตัส ได้เข้าไปมีส่วนร่วม

“ในธุรกิจของเรามีรถเข็นช้อปปิ้งเอาไว้ให้บริการลูกค้าหลายหมื่นคัน ซึ่งหลังจากใช้งานได้ตามระยะก็จะมีการปลดระวาง และเราเห็นว่า แทนที่จะทิ้งให้เปล่าประโยชน์หรือขายเป็นเศษเหล็ก หากนำมาดัดแปลงเป็นวีลแชร์บริจาคให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงวีลแชร์ปกติถือเป็นเรื่องนี้ และเริ่มต้นบริจาครถเข็นให้กับโครงการมาอย่างต่อเนื่อง” สลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส เล่าถึงความร่วมมือที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส ได้บริจาครถเข็นที่ปลดระวางเข้าร่วมโครงการ Cart Wheelchair Donate อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 โดยปัจจุบันได้บริจาคไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 300 คัน นอกจากบริจาครถเข็นแล้ว ยังได้มีการจัดกิจกรรมให้พนักงานเทสโก้ โลตัส แผนกซ่อมบำรุงรวมตัวกันมาดัดแปลงรถเข็นทั้งหมด 100 คันเพื่อส่งมอบให้ผู้ยากไร้

ส่วนในอนาคตมีแผนจะจัดกิจกรรมดัดแปลงรถเข็นเป็นรถวีลแชร์ เพื่อบริจาคให้ผู้ยากไร้ในชุมชนใกล้เคียงต่อไปเรื่อยๆ

 

 


  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •