‘เคอร์ฟิว’ ทั้งประเทศ ห้ามออกจากบ้าน 4 ทุ่มถึง ตี 4 เริ่ม 3 เม.ย.นี้เป็นต้นไป

  • 859
  •  
  •  
  •  
  •  

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยกระดับมาตรการคุม COVID-19 ประกาศ ‘เคอร์ฟิว’ ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ทั่วราชอาณาจักร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม ประกาศดังกล่าว มีข้อยกเว้นสำหรับผู้มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางหรือผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์,การธนาคาร,การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค,การขนส่งเวชภัณฑ์,การขนส่งผู้ป่วย , การขนส่งพลังงาน , การขนย้ายประชาชนสู่พื้นที่ควบคุม , การเข้าออกงานเป็นผลัด , การเดินทางมาจากหรือไปท่าอากาศยาน ฯลฯ โดยให้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้น ๆ

หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

ส่วนสาระสำคัญอื่น ๆ มีดังนี้

– ห้ามกักตุนสินค้า หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

-ย้ำมีมาตรการช่วยเหลือทุกภาคส่วน ทั้งเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท , การลดดอกเบี้ย ฯลฯ

-ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายพิจารณาลงโทษอย่างจริงจัง

– ยกระดับการคัดกรองคนเดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น ไม่ให้มีผู้ป่วยรายใหม่เข้าประเทศ

-ส่วนการเดินทางเข้าประเทศไทยนั้น สั่งการให้ชะลอการเดินทางจากต่างประเทศจนถึง 15 เมษายนนี้

 


  • 859
  •  
  •  
  •  
  •