วงการหนังสือพิมพ์สะเทือนอีกรอบ ‘เดลินิวส์’ เปิดโครงการสมัครใจลาออก ให้เหตุผลเป็นการปรับโครงสร้าง-ลดต้นทุน

  • 260
  •  
  •  
  •  
  •  

ยังอยู่ในช่วงขาลงอย่างต่อเนื่องสำหรับวงการหนังสือพิมพ์ ล่าสุดยักษ์ใหญ่อย่าง ‘เดลินิวส์’ ได้เปิดโครงการสมัครใจเกษียณอายุก่อนกำหนด ให้พนักงานลาออกโดยจะได้รับเงินชดเชยตามอายุงานตั้งแต่ 30-400 วัน ให้เหตุผลต้องการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในระยะยาว

มีรายงานข่าวแจ้งว่า ‘ประพิณ รุจิรวงศ์’ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรกิจ บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด เจ้าของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้ออกประกาศ เรื่อง โครงการสมัครใจเกษียณอายุก่อนกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารอัตรากำลังภายในองค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเพื่อปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนทางบุคลากร และลดภาระค่าใช้จ่ายโดยรวมในระยะยาว

โครงการนี้เปิดให้กับพนักงานทุกระดับที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ ซึ่งผู้สนใจเข้าร่วมโครงการให้ส่งรายชื่อให้หัวหน้าฝ่าย เพื่อรวบรวมแล้วนำส่งมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อเสนอต่อบริษัทฯ ให้พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ หากได้รับการอนุมัติจะมีผลในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 และจะรับเงินค่าจ้างเดือนสุดท้ายพร้อมเงินชดเชยเป็นเช็ค ซึ่งเงินชดเชยนั้นจะคิดตามอายุงาน ตั้งแต่วันที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราตั้งแต่ 30-400 วัน ขึ้นอยู่กับอายุงาน

ก่อนหน้านี้มีหนังสือพิมพ์จากหลายค่ายได้ทยอยปิดตัวและลดพนักงานลงอย่างต่อเนื่อง จากการโดนประแสดิจิทัล เข้ามาดิสรัปชั่น ทำให้ผู้อ่านอ่านหนังสือพิมพ์ในรูปแบบเล่มน้อยลง และหันไปอ่านในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย ส่งผลให้แบรนด์ต่าง ๆ ซื้อโฆษณาในสื่อหนังสือพิมพ์น้อยลง จนภาพรวมของสื่อนี้อยู่ในภาวะติดลบมาหลายปี

อย่างเมื่อไม่นานมานี้ ก็คือ ‘หนังสือพิมพ์คมชัดลึก’ ของ ‘ค่ายเนชั่น’ ที่ปิดตัวหนังสือพิมพ์ไปเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา แต่ยังคงมีเวบไซต์เพื่อทำออนไลน์ต่อ


  • 260
  •  
  •  
  •  
  •