‘เจ้าสัวธนินท์’ ลาออกจากประธาน CPF มีผลทันทีวันนี้ ให้เหตุผล ไม่มีเวลา

  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ CPF ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ‘ธนินท์ เจียรวนนท์’ ประธานกรรมการ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง โดยให้เหตุผลว่า มีภารกิจมากขึ้น จนไม่มีเวลาปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีผลในวันที่ 24 เมษายน 2562

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลงต่อไป


  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •