M-Interaction เปิดโอกาสให้บล็อกเกอร์ก็เสนอขายโฆษณาได้

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

โฆษณาบนบล็อกอีกหนึ่งรูปแบบในการใช้เป็นสื่อโฆษณาให้กับลูกค้าในปัจจุบัน บล็อกเกอร์ที่เขียนเรื่องเฉพาะทางยังคงเป็นที่ต้องการของเอเจนซี่ค่อนข้างสูง ดังนั้น หากบล็อกเกอร์เตรียมความพร้อมในการเสนอขายโฆษณาลงบล็อกของตัวเองต่อเอเยนซี่ได้อย่างรู้เท่าทันจะเป็นผลดีต่อทั้งบล็อกเกอร์และเอเยนซี่เอง

ศิวัตร์ เชาวรียวงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด กล่าวว่า “ผมมองว่าบล็อกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ดังนั้น บล็อกอะไรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจะสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยสนใจอะไร ซึ่งในปัจจุบันมีบล็อกเกอร์เกิดขึ้นอยู่ 2 ประเภท คือ บล็อกเกอร์ที่เล่าเรื่องส่วนตัว และบล็อกเกอร์เล่าเรื่องเฉพาะด้าน เช่น เทคโนโลยี ท่องเที่ยว หรือความงาม เป็นต้น”
 
ศิวัตร์กล่าวว่า ถึงแม้ปัจจุบันจะมีคนเขียนบล็อกขึ้นมาเป็นจำนวนมากและหลากหลายแตกต่างกันไป แต่บล็อกเกอร์ที่มีความรู้ในด้านความสนใจเฉพาะอย่างแท้จริงยังมีน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นการไปหยิบยกคอนเทนต์ที่เคยอ่านจากหนังสือมาทำการเล่าใหม่อีกครั้ง โดยที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นจริงๆ

บล็อกเกอร์ก็เสนอขายโฆษณาได้

ศิวัตร์เผยว่า ปัจจุบันบล็อกเกอร์ไม่จำเป็นต้องนั่งรอลุ้นให้เอเยนซี่มาติดต่อลงโฆษณาในบล็อกของตนเองแล้ว เพราะบล็อกเกอร์เองก็สามารถเข้ามาขายโฆษณากับเอเยนซี่ได้โดยตรง ซึ่งการเตรียมตัวของบล็อกเกอร์สำหรับการเข้ามาเจรจากับเอเยนซี่นั่นควรมีความพร้อม ดังนี้ อย่างแรก บล็อกเกอร์ควรรู้จักบล็อกของตนเองเป็นอย่างดีในเรื่องของข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนผู้เข้าชม ค่า UIP จำนวน Page View รวมถึงความสนใจของสมาชิกในการเข้าอ่านในแต่ละเซ็กชั่นของคอนเทนต์ในบล็อก เป็นต้น

อย่างที่สอง บล็อกเกอร์จะต้องรู้จักกลุ่มผู้อ่านของตนเอง ซึ่งข้อมูลตรงนี้ค่อนข้างเก็บยากสำหรับบล็อก แต่ถ้าเป็นเว็บไซต์จะทำการเก็บข้อมูลส่วนนี้ไม่ยากเนื่องจากมีระบบลงทะเบียนบนเว็บไซต์ ดังนั้น บล็อกเกอร์ต้องสังเกตพฤติกรรมของคนที่เข้ามาตอบโต้ภายในบล็อก หรือหากบล็อกมีความใกล้ชิดกับคนอ่านมากและได้มีการจัดมีทติ้งคนในบล็อกขึ้นจะทำให้สามารถนำข้อมูลที่แท้จริงมาแจ้งให้กับเอเยนซี่ได้ นอกจากนี้ บล็อกเกอร์ต้องสามารถอธิบายคอนเทนต์ของตัวเองได้ด้วย เช่น มีจุดดี จุดไม่ดีอย่างไร
 
ศิวัตร์กล่าวต่อว่า ข้อมูลต่างๆ ที่กล่าวมานี้หากบล็อกเกอร์ได้มีการเตรียมความพร้อมมาก่อนจะทำให้การเจรจากับทางเอเยนซี่ง่ายขึ้น เพราะเป็นคำถามที่เอเยนซี่จะสอบถาม หากมีข้อมูลพร้อมมากเท่าไรจะช่วยให้การตัดสินใจของเอเยนซี่ในการเลือกพิจารณาลงโฆษณาทำได้ง่ายขึ้น

ซึ่งหากบล็อกเกอร์สามารถเปิดข้อมูลให้กับเอเยนซี่ได้มากเท่าไรจะถือว่าเป็นข้อได้เปรียบกว่าบล็อกเกอร์อื่น เพราะจะมีสิ่งที่เอเยนซี่สามารถนำไปพิจารณาเปรียบเทียบในการคัดเลือกได้มากขึ้น และทำให้กระบวนการซื้อขายและจัดสรรโฆษณาทำได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับคอนเทนต์อยากให้บล็อกเกอร์ผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพออกมากันมากๆ เพราะจะทำให้บล็อกเกอร์มีรายได้จากการติดต่อลงโฆษณาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน และที่สำคัญ บล็อกเกอร์ควรจะปรับตัวให้เข้ากับการทำงานของเอเยนซี่ด้วยเพื่อรายได้ที่จะได้รับในอนาคตต่อไป

เมื่อเอเยนซี่ได้ค้นพบบล็อกที่ต้องการจะลงโฆษณาแล้ว อย่างแรกที่เอเยนซี่ต้องทำคือ เข้าไปพูดคุยกับเจ้าของบล็อกเนื่องจากนโยบายของบล็อกเกอร์แต่ละคนไม่เหมือนกัน เช่น บางบล็อกต้องการให้ลงโฆษณาเป็นแบนเนอร์ธรรมดาเท่านั้น ไม่ชอบเขียนแนะนำแบรนด์สินค้าในคอนเทนต์ เป็นต้น


  •  
  •  
  •  
  •  
  •