Pinterest กับ Facebook เว็บไหนเพิ่มยอดซื้อสินค้าได้มากกว่ากัน

  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  

Boticca.com เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซจำหน่ายสินค้าผู้หญิงประเภทจิวเวลรี่ กระเป๋า ทำสำรวจกลุ่มลูกค้าที่เข้าชมเว็บไซต์ Boticca จำนวน 50,000 ท่านระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 15 เมษายน 2555 เพื่อดูพฤติกรรมของทั้งผู้ใช้ Pinterest และ Facebook ว่ามีความต่างในการเข้าชมเว็บไซต์และซื้อสินค้าอย่างไร  ไม่แน่ใจว่าทาง Boticca นั้นมีวิธีการในการทำสำรวจนี้อย่างไร และเนื่องจากผลที่ได้เป็นของทางเว็บไซต์ Boticca เอง แต่ข้อมูลที่ได้มานั้นน่าสนใจเหมือนกันสำหรับเว็บไซต์ของอีคอมเมิร์ซของไทยที่ต้องการใช้ Pinterest และ Facebook ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเพื่อโปรโมทสินค้า

ข้อมูล 5 อย่างที่แตกต่างกันระหว่าง Facebook และ Pinterest สำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

1. สมาชิกของ Pinterest จะมียอดใช้จ่ายต่อสมาชิกมากกว่าสมาชิกของ Facebook เป็นสองเท่า คือสมาชิก Pinterest จะมียอดซื้อต่อท่านประมาณ $180 และ Facebook มีประมาณ $85    เมื่อดูจากการใช้งานที่แตกต่างกันของ Pinterest ที่ให้เรารวบรวม สะสม และแชร์ภาพของทุกสิ่งอย่าง และดูเหมือนจะเหมาะกับภาพประเภทสินค้าผู้หญิง โอกาสที่จะสนใจสินค้าและซื้อสินค้าจะมีมากกว่า  ส่วน Facebook อย่างที่ทราบคือเป็นเสมือนสังคมออนไลน์ที่มีไว้ให้เราอัพเดทเรื่องราวส่วนตัว แชร์กับเพื่อน และติดตามเรื่องราว รูปภาพ ของเพื่อนเรา ส่วนโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้นจะมีน้อยกว่า

2. Pinterest สามารถต่อยอดไปยังการซื้อสินค้าและเพิ่มยอดขายได้มากกว่า Facebook  โดย Pinterest จะมีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าประมาณ 10% ส่วน Facebook มีเพียง 7%  ในกรณีนี้ คาดว่าจะเป็นการนำสินค้าขึ้นโพสระหว่างบน Pinterest และบน Facebook

3.  Pinterest สามารถเพิ่มจำนวนผู้เข้าเว็บไซต์รายใหม่ได้ดีกว่า Facebook  จากตัวเลขเปรียบเทียบจะเห็นว่า Pinterest สามารถเพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์รายใหม่ได้ถึง 86% จากกลุ่มคนที่เป็นสมาชิกของ Pinterest ส่วน Facebook มีเพียง 57% จากสมาชิกของ Facebook

4. หากพูดถึงเรื่อง Engagement หรือการมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์   ดูเหมือน Facebook จะทำได้ดีกว่า คือสมาชิกของ Pinterest จะใช้เวลาบนเว็บไซต์น้อยกว่า  Facebook 65% และน้อยกว่าเว็บไซต์อื่นๆ 70%  ส่วนจำนวนหน้าที่เข้าชม สมาชิกของ Pinterest ก็ยังคลิกชมน้อยกว่าสมาชิกของ Facebook และน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั่วไป

ดูในอีกนัยหนึ่ง เป็นไปได้ว่าสมาชิก่ของ Pinterst จะเลือกชมสินค้าและอาจจะทราบว่าต้องการซื้ออะไร ส่วนสมาชิกของ Facebook หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั่วไป อาจจะต้องการคลิกดูข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ

5. เมื่อพูดถึง Conversion Rate (ยอดขายที่เกิดขึ้นจากจำนวนคลิก) Pinterest ดูจะทำได้ไม่ดีเท่าไหรนัก  เมื่อเทียบกับ Conversion Rate จาก Facebook จะเห็นว่า Pinterest มี 51% conversion rate ต่ำกว่า Facebook และ 73% ต่ำกว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั่วไป  (ข้อมูลนี้ ทางเราไม่แน่ใจว่าเป็นการนับจากแบนเนอร์โฆษณาหรือสมาชิกทีเข้าคลิกชมเนื้อหาบนเว็บไซต์)

[via Boticca.com]


  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  
Top