เช็คที่นี้มาตรการ ‘ช้อปดีมีคืน’ ลดหย่อนภาษีอย่างไร และซื้ออะไรถึงใช้สิทธิ์ได้บ้าง

  • 316
  •  
  •  
  •  
  •  

เมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลได้ประกาศมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศออกมา 3 มาตรการ หนึ่งในนั้น คือ ‘ช้อปดีมีคืน’ ที่จะเริ่มตั้งแต่ 23 ตุลาคม ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2563  ซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่า มาตรการดังกล่าวคืออะไร มีเงื่อนไขการใช้สิทธ์ได้อย่างไร และใครสามารถใช้ได้บ้าง เราจึงสรุปมาให้เข้าใจง่าย ๆ

‘ช้อปดีมีคืน’ เป็นมาตราการกระตุ้นการใช้จ่ายสำหรับบุคคลที่เสียภาษีเงินได้ ด้วยการนำค่าซื้อสินค้าและบริการมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนจ่ายจริงรวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน

ยกเว้นการซื้อสินค้าและบริการดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีในโครงการนี้ได้ ประกอบด้วย

1.สุรา, เบียร์ และไวน์

2.ค่าน้ำมัน และก๊าซ

3.ค่าหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร

4.ค่าบริการธุรกิจนำเที่ยว

5.ยาสูบ

6.รถยนต์, มอเตอร์ไซค์ และเรือ

7.ค่าบริการ E-book

8.ค่าที่พักโรงแรม

สำหรับเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์

-ผู้ใช้สิทธิ์ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี VAT

-ต้องมีใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้าเป็นหลักฐาน

โดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) หรือเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้

ส่วนระยะเวลาของมาตรการช้อปดีมีคืนเริ่มตั้งแต่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2563 ณ มีนาคม 2564

จากฐานข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2561 คาดว่า จะมีผู้ใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนราว 3.7 ล้านคน ซึ่งรัฐจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้ประมาณ 14,000 ล้านบาท แต่มาตรการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียน 111,000 ล้านบาท และทำให้จีดีพีของประเทศปรับขึ้น 0.03%


  • 316
  •  
  •  
  •  
  •