Infographic Marketing เครื่องมือสื่อสารแห่งยุค! กับ ตชินี ตัณฑวณิช – Apple และ Marketing Oops!

  • 123
  •  
  •  
  •  
  •  

คลิกที่วิดีโอ เพื่อชมย้อนหลัง

กิจกรรม Today at Apple ภายใต้ความร่วมมือของ Apple และ Marketing Oops! ในคอนเซปต์ Creative for Business ได้ดำเนินมาถึงหัวข้อสุดท้ายอย่าง สตูดิโอเสมือน: ค้นพบสูตรสร้างสรรค์อินโฟกราฟิก กับ คุณเตชินี ตัณฑวณิช และคุณณธิดา รัฐธนาวุฒิ จาก marketingoops.com ซึ่งทั้งคู่ได้มาเปิดเผยเทคนิคการสร้างสรรค์อินโฟกราฟิกเพื่อสื่อสารข้อมูลย่างมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมาย กับแนวคิดการใช้ภาพประกอบที่เรียบง่ายแต่อัดแน่นด้วยเนื้อหา Infographic กับการทำตลาด ซึ่งสรุปได้ดังนี้…

 

จุดเริ่มต้นของ Infographic มาจาก Information + Graphic เป็นการนำเสนอภาพและข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งควรเป็นเชิงข้อมูลและความรู้แบบสรุปสั้น กระชับ ในสไตล์ภาพที่มีข้อมูลอยู่ในตัวเอง แต่ความสำคัญของ Infographic คือ Text ต้องน้อยกว่าภาพ และข้อมูลกระชับตรงประเด็น

“ทุกอย่างที่ใส่บน Infographic ต้อง get to the point ไม่ต้องเขียนเป็นตัวอักษรทุกคน แต่สามารถใช้ภาพหรือสัญลักษณ์อธิบายแทนได้”

Today at Apple-01

ทำไมจึงเป็นต้องเป็น Infographic ไม่ใช่ภาพปกติ

ข้อดีของการทำ Infographic คือการทำให้สามารถจดจำข้อมูลได้ง่ายกว่า เร็วกว่า การอ่านข้อความที่อธิบายด้วยตัวอักษร เพราะกลไกสมองของมนุษย์นั้นสามารถจดจำภาพได้ดีกว่าการจดจำตัวอักษรถึง 90% ทำให้การจดข้อมูลเป็นภาพสามารถประมวลผลได้ดีกว่าถึง 60,000 เท่าเมื่อเทียบกับตัวอักษร

ดังนั้น หากแบรนด์ต้องการสร้างการจดจำได้ดี จึงควรใช้การเล่าด้วยภาพ เพื่อการเข้าถึงที่ดีกว่า เพราะจากข้อมูลระบุว่าคนไทยชอบอ่าน แต่เป็นพฤติกรรมอ่านแบบผ่าน ๆ ดังนั้น คอนเทนต์ของแบรนด์จึงต้องสามารถสะกดผู้อ่านให้อยู่ ทำให้พวกเขาสนใจไม่รู้สึกว่าต้องใช้เวลานาน ๆ เพื่ออ่านข้อความเหล่านั้น หรือจะทำให้เป็นรูปแบบของภาพ วิดีโอ Infographic หรือเป็นการสรุป ก็จะสามารถเรียก Engagement จากผู้ใช้โซเชียลมีเดียได้มากยิ่งขึ้น

Today at Apple-02

Today at Apple-03

Infographic มีกี่ประเภท

ส่วนใหญ่แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ Original Infographic – General Infographic – Mini Infographic ซึ่งคนไทยจะนิยม General Infographic และ Mini Infographic มากเป็นพิเศษ เนื่องจากมีความเฟรนด์ลี่มากขึ้น เข้าถึงเนื้อหาได้โดยไม่เคร่งเครียด โดยเฉพาะ Mini Infographic ซึ่งเป็นขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส สามารถเห็นข้อมูลบนภาพได้อย่างชัดเจน และนิยมนำมาใช้กับการนำเสนอข้อมูลที่สั้นง่าย

โดย Infographic สามารถสื่อสารได้ในหลากหลายเนื้อหา เพราะสามารถลดความซับซ้อนของข้อมูล, สามารถบอก How to, ช่วยเรื่องการเปรียบเทียบ, ให้ข้อมูล และเป็นตัวแทนในการเล่าเรื่องราวได้ ดังนั้น แบรนด์หรือคนทั่วไปก็สามารถใช้ Infographic ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

 

ต้องสื่อสารอย่างไรผ่าน Infographic

การสื่อสารผ่าน Infographic สามารถทำได้อย่างหลากหลาย เช่น

Statistic information (เชิงสถิติ)

Knowledge & information (ความรู้ & การให้ข้อมูล)

Knowledge / Tips (ความรู้ / เคล็ดลับ)

Information (การให้ข้อมูล)

Knowledge / How to (ความรู้ – บอกวิธีการ)

Compare (การเปรียบเทียบ)

Mini Infographic หนึ่งในรูปแบบ Infographic ที่คนไทยให้ความนิยมอย่างมาก เป็นต้น

Today at Apple-05

โดยไอเดียการสร้าง Infographic ควรใช้ภาพเป็นตัวแทนในการสื่อสารให้ได้ ส่วนไอเดียการทำคอนเทนต์นั้น อาจมาจากการตั้งคำถามและต้องการบอกเล่าคำตอบผ่าน Infographic หรือ การหยิบยกประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของผู้คน เป็นต้น ขณะเดียวกัน ก็ควรเข้าใจผู้อ่านด้วยว่าพวกเขามีความเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวอย่างไร เพื่อนำเสนอข้อมูลได้อย่างตรงใจ

 

Infographic ที่ดีต้องเป็นอย่างไร ?

Infographic ที่ดีควรจะเข้าใจง่าย ไม่ใช้สีเยอะ สื่อสาร Key Message ออกไปอย่างชัดเจน ไม่เสียเวลาในการอ่าน สามารถมอบประโยชน์ให้แก่คนอ่าน และมีขนาดเหมาะสมกับช่องทางที่ต้องการนำ Infographic ไปเผยแพร่ด้วย ไม่ควรทำเพียงขนาดเดียวแล้วใช้เผยแพร่ในทุกช่องทาง

“สาเหตุที่แบรนด์นิยมใช้ Infographic กับการตลาด เป็นเพราะสามารถสร้าง Engagement สูงผู้บริโภคชื่นชอบ สามารถสื่อสารได้ตรงประเด็น อธิบายสิ่งที่ยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ และแชร์ได้ง่าย”

นอกจากนี้ Infographic ยังสามารถช่วยให้แบรนด์ ลดความซับซ้อนของข้อมูลที่มีมากหรือเข้าใจยาก สามารถบอกวิธีการ เปรียบเทียบ ให้ความรู้ ให้ข้อมูล หรือเป็น Story telling ได้ด้วย

 

ขั้นตอนปั้น Infographic Marketing

Today at Apple-06

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนที่แบรนด์ควรใช้และวางแผนในการสร้างสรรค์ Infographic Marketing มีดังนี้…

Product / Service : ควรคิดก่อนว่าแบรนด์จะโปรโมทอะไร

Objective : เป้าหมายต้องชัดเจนว่าต้องการทำเพื่ออะไร เช่น เพื่อสร้างแบรนด์ สร้างการจดจำ

Target audiences : กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน

Key Communication message : อยากให้ผู้คนจดจำอะไร

Content / Story telling : สร้างหรือวางคอนเทนต์

Creative : เปลี่ยนคอนเทนต์ให้น่าสนใจมากขึ้น

CI / Branding : สื่อสารโทน Infographic ให้ตรงกับแบรนด์ เพื่อย้ำการรับรู้

Media channel : ต้องการแชร์ที่ช่องทางไหน เพื่อสามารถดีไซน์ Infographic ได้ตรงกับแพลตฟอร์ม

Size : ขนาดต้องสอดคล้องกับช่องทางที่ต้องการเผยแพร่ และรับกับคอนเทนต์ใน Infographic

Advertising : ทำโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์

Measurement : ต้องสามารถวัดผลได้ ว่าเป็นอย่างไร

 


  • 123
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน