ร่วมด้วยช่วยกัน ‘โลตัส’ ทำโครงการ ‘ข้าวกล่องเต็มอิ่ม’ ให้มูลนิธิและจิตอาสาแจกจ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 จำนวน 100,000 กล่อง

  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  

‘โลตัส’ เปิดตัวโครงการข้าวกล่องเต็มอิ่ม เติมยิ้มร้านอาหาร ให้ร้านอาหารในศูนย์อาหารที่ปิดบริการตามมาตรการล็อกดาวน์ เป็นผู้ปรุงอาหาร เพื่อสร้างรายได้ พร้อมเปิดแพลตฟอร์มให้มูลนิธิและเครือข่ายจิตอาสาลงทะเบียนรับข้าวกล่องไปส่งต่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก ‘โควิด-19’ ในจังหวัดสีแดงเข้ม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น มีผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวที่บ้านและผู้ยากไร้ที่ขาดแคลนอาหาร นอกจากนี้ผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กในห้างสรรพสินค้าและศูนย์อาหารใน 13 จังหวัดสีแดงเข้มไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามมาตรการภาครัฐ ก็ประสบปัญหาขาดรายได้

ทาง สมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจโลตัส ประเทศไทย จึงได้จัดทำโครงการ ข้าวกล่องเต็มอิ่ม เติมยิ้มร้านอาหาร โดยในเดือนสิงหาคม 2564  โลตัสจะว่าจ้างผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยปรุงอาหารจำนวน 100,000 กล่อง แจกจ่ายใน 10 จังหวัดสีแดงเข้มที่มีสาขาของโลตัสตั้งอยู่ ประกอบด้วย

กรุงเทพมหานคร จังหวัดสงขลา จังหวัดนครปฐม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี เพื่อให้มูลนิธิและเครือข่ายจิตอาสามารับเพื่อไปส่งมอบให้กับผู้ป่วยหรือผู้ที่ยากไร้ต่อไป

สำหรับมูลนิธิและเครือข่ายจิตอาสา ที่มีความประสงค์ขอรับข้าวกล่องสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ https://forms.office.com/r/BUB62YA9JE  โดยจะได้รับการติดต่อจากสาขาเพื่อรับข้าวกล่องต่อไป


  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE