ไมเนอร์ เตรียมปิดโรงแรมในกรุงเทพฯ และขอให้รัฐสั่งห้ามรวมตัว-ให้อยู่บ้าน-จำกัดการเดินทาง หยุดการระบาด Covid-19

  • 543
  •  
  •  
  •  
  •  

ไมเนอร์กรุ๊ป ได้มีการส่งจดหมายเปิดผนึกให้กับทางรัฐบาลให้ออกมาตรการชัดเจนในเรื่อง ‘ห้ามรวมตัว-ให้อยู่ที่บ้าน-จำกัดการเดินทาง’ ขณะที่ทางไมเนอร์กรุ๊ปเอง ก็เตรียมจะปิดโรงแรมในกรุงเทพฯและในพื้นที่เสี่ยง เพื่อช่วยหยุดการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

ในจดหมายเปิดผนึกดังกล่าว ทาง ‘วิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค’ ประธานกรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ระบุว่า การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของ Covid-19 ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ถือเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกครั้งรุนแรงที่สุดของมวลมนุษยชาติ และขอยกย่องมาตรการรัฐบาลและกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น การจำกัดการเดินทางเข้าประเทศไทย , การสั่งปิดห้างสรรพสินค้าและธุรกิจอื่นๆ ในกรุงเทพฯ รวมถึงในพื้นที่อื่น ๆ

‘วิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค’ ประธานกรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

แต่ยังมีหลายคนในประเทศที่ยังไม่เข้าใจถึงความร้ายแรงของสถานการณ์นี้ และไม่ได้ปฏิบัติตัวที่จะช่วยบรรเทาวิกฤตการณ์ครั้งนี้อย่างจริงจังเท่าที่ควร จึงขอสนับสนุนให้รัฐบาลประกาศอย่างชัดเจนให้คนไทยอยู่ที่บ้าน และจำกัดการเดินทางเพื่อประโยชน์ของประเทศ

รวมถึงมาตรการอื่นใดเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ได้ดำเนินการ อาทิ ห้ามมิให้มีการรวมตัวกันมากกว่า 20 หรือ 30 คน , การประกาศให้อยู่ที่บ้าน , การจำกัดการเดินทางส่วนบุคคล และการหลีกเลี่ยงการพบปะกัน ซึ่งเป็นมาตรการที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ และจะเป็นมาตรการที่ช่วยให้แก้ปัญหาวิกฤตการณ์นี้ได้

สำหรับกลุ่มบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อช่วยยุติของการแพร่ระบาดดังกล่าว เตรียมจะปิดโรงแรมในกรุงเทพฯ และกำลังพิจารณาใช้มาตรการเดียวกันนี้กับโรงแรมในเครือที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงในจังหวัดอื่น พร้อมกับมีมาตรการที่เข้มงวดในการให้พนักงานที่มีมากกว่า 37,000 คนในไทยอยู่ที่บ้านและจำกัดการเดินทาง รวมถึงขอความร่วมมือการจำกัดการทำกิจกรรมนอกบ้าน โดยเชื่อว่ามาตรการที่เข้มแข็งในระยะเวลาช่วงสั้นอๆ เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจ้างงานและผลกระทบต่างๆ ในวงกว้าง

พร้อมกับทิ้งท้ายว่า ตนมีความเชื่อมั่นว่า ภาคเอกชนอื่นๆ ก็ให้การสนับสนุนและมีมาตรการที่คล้ายคลึงกัน และเต็มใจที่จะยอมรับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาอันสั้น เพื่อที่จะฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์นี้ได้ดีที่สุด


  • 543
  •  
  •  
  •  
  •