นีลเส็น เผยสัดส่วนการใช้งบโฆษณาในเดือนธันวาคม 2558

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nielsen-Dec-2015

Nielsen ประเทศไทย เผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบโฆษณาประจำเดือนธันวาคม 2558 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,821 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 6.01% โดยงบเงินโฆษณาส่วนใหญ่จะอยู่ที่ทีวีอนาล็อก 4,913 ล้านบาท (ลดลง 10.51%) ตามมาด้วยทีวีดิจิตอล 1,516 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 3.69%) และหนังสือพิมพ์ 1,188 ล้านบาท (ลดลง 5.49%)

mouth
ส่วนสื่อที่มีการใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ได้แก่ เคเบิล/ทีวีดาวเทียม 462 ล้านบาท, วิทยุ 510 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 2.41%) สื่อในโรงภาพยนต์ 601 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 13.18%) สื่อนอกบ้าน 370 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 12.12%) และสื่อรถประจำทาง 396 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 2.59%)

ด้านสื่อที่ใช้งบโฆษณาลดลง นอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้วก็มี นิตยสาร 321 ล้านบาท (ลดลง 22.46%) สื่อณ.จุดขาย 32 ล้านบาท (ลดลง 81.40%) และสื่ออินเตอร์เน็ต 83 ล้านบาท (ลดลง 2.35%)

10 แบรนด์ที่ใช้งบโฆษณาสูงสุดในเดือนธันวาคม 2558

brand
1. กระทะ โคเรียคิงส์ : 113,378,000 บาท
2. โตโยต้า ปิคอัพ : 84,469,000 บาท
3. เครื่องดื่มโค้ก : 73,440,000 บาท
4. เทสโก้ โลตัส : 68,280,000 บาท
5. กรุงไทย แอกซ่า : 66,111,000 บาท
6. เครื่องดื่มเป๊ปซี่ : 61,751,000 บาท
7. โตโยต้า รถยนต์นั่งส่วนบุคคล : 60,484,00 บาท
8. ซูซุกิ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล : 60,476,000 บาท
9. ผลิตภัณฑ์แบรนด์ : 58,605,000 บาท
10. อีซูซุ ปิคอัพ : 57,225,000 บาท

ที่มา นีลเส็น ประเทศไทย


  •  
  •  
  •  
  •  
  •