โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 26 “ฉายไอเดียให้ฉายแสง โรงหนังโดนใจ Gen Y”

 • 51
 •  
 •  
 •  
 •  

โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาด แห่งประเทศไทย (J-MAT) ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์และศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรในประเทศไทย  ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วม โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 26  ในหัวข้อ “ฉายไอเดียให้ฉายแสง โรงหนังโดนใจ Gen Y”  ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท 

เวทีนี้เปิดให้กับนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ อยากนำเสนออะไรใหม่ๆ ชอบแสวงหาข้อมูล คิด วิเคราะห์  นำความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาด และ ต้องการที่จะพัฒนาตัวเอง เพื่อก้าวขึ้นเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต

J-MAT-Award-26

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดแผนการตลาด

 • จะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ  ระดับชั้นปีที่ 3-4 (อนุโลมให้มีสมาชิกในทีมเป็นชั้นปีที่ 2 ได้ไม่เกิน 40 % ของจำนวนคนในทีม)
 • สมาชิกในกลุ่มจะต้องมาจากสถาบันเดียวกันซึ่งกำหนดไว้ทีมละตั้งแต่ 3-10 คน จะเป็นนักศึกษาสาขาการตลาดหรือสาขาวิชาอื่นก็ได้ แต่ต้องมาจากสถาบันเดียวกัน โดยมีคณาจารย์ในสถาบันนั้น ๆ เป็นผู้เซ็นรับรอง

 

รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ

 • รางวัลชนะเลิศ – โล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 130,000 บาท และวุฒิบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 – ทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 – ทุนการศึกษา 55,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
 • รางวัลชมเชย 4 รางวัล – ทุนการศึกษารางวัลละ 40,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
 • รางวัล The Best Idea** – ทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
 • รางวัล The Best Support – ทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัล Creative Award – ทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมชนะเลิศ  –  20,000 บาท

 

กำหนดการประกวด

เปิดรับสมัคร:   วันนี้ ถึง วันที่  31 มกราคม 2560

รับสมัครวันสุดท้าย พร้อมรับฟังการชี้แจงโจทย์ และ รายละเอียดการทำแผน

 • วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560  ณ เวลา  12.00– 17.00 น
 • ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ ชั้น 6 สยามพารากอน

กำหนดส่งผลงาน:   4 มีนาคม 2560

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

โทร. 0 2679 7360-3  อีเมลล์ : smartjmat32@gmail.com

 • คุณจันทร์เพ็ญ    โทร. 095 952 4453
 • คุณสุกฤษฏิ์        โทร. 088 672 7765

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.marketingthai.or.th

Facebook Fanpage : www.facebook.com/smartjmat


 • 51
 •  
 •  
 •  
 •