“เจาะลึกโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเครือข่ายธุรกิจใน CLMV” หนุนผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ

  • 26
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

L_3

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าสานต่อเป้าหมาย มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการไทย จัดกิจกรรมสัมมนาและเวิร์กชอปภายใต้หัวข้อ “เจาะลึกโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเครือข่ายธุรกิจใน CLMV” ดึงคณะวิทยากรจากภาคธุรกิจ และภาควิชาการร่วมถ่ายทอดกลยุทธ์สำคัญให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ เร่งสร้างโอกาสขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศ CLMV กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งนับเป็นคู่ค้าที่มีประสิทธิภาพในภูมิภาคอาเซียน มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

L_1

กิจกรรมสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12-15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภาคธุรกิจและวิชาการในแต่ละประเทศ นำโดย ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อการเตรียมความพร้อมเจาะลึกโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเครือข่ายธุรกิจ CLMV โดยร่วมวิเคราะห์ความพร้อมและศักยภาพการประกอบธุรกิจผ่านกิจกรรมเวิร์กชอป นอกจากนี้ ยังเปิดเวทีเสวนาเผยเทคนิคการทำธุรกิจในสี่ประเทศ “เจาะลึกโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเครือข่ายธุรกิจ” ร่วมกับนายทรงศักดิ์ เตชะธนะชัย ผู้บริหาร บริษัทระยองชิปปิ้ง จำกัด (ตลาดกัมพูชา) นายศุภฤกษ์ ขันตี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยสคิลโลจิสติกส์และชิปปิ้ง จำกัด (ตลาดสปป.ลาว) นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ตลาดเมียนมา) นายอุดม ศรีสงคราม กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี. คาร์โก จำกัด นางมาลินี หาญบุญทรง ที่ปรึกษาศูนย์ยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนายโสภณ เจนจิรัฐิติกาล ที่ปรึกษา บริษัทไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด (ตลาดเวียดนาม) รวมผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คนเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ อันแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของผู้ประกอบการไทยกับตลาด CLMV ในปัจจุบัน

ส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้ง 4 วัน ให้ความเห็นว่า หลายประเด็นจากการสัมมนานั้นน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอย่างยิ่ง ไม่เพียงได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบโครงสร้างโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศ CLMV แบบเจาะลึกเท่านั้น หากยังได้เรียนรู้ กฎ และข้อบังคับต่างๆ ในการทำธุรกิจของแต่ละประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นวิทยากรทุกท่านยังเน้นย้ำถึงหัวใจความสำเร็จของการทำธุรกิจที่ไม่อาจมองข้าม คือ การเข้าใจถึงวัฒนธรรม นิสัย และมารยาทต่างๆ ของประเทศคู่ค้าของเรา ซึ่งนับว่าเป็นกลยุทธ์ที่ละเอียดอ่อน อันจะทำให้เราสามารถปรับตัวให้ชนะใจ คู่ค้าได้ไม่ยาก

L_2

ในโอกาสนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังได้จัดกิจกรรมเวิร์กชอปเพื่อประเมินความพร้อมการทำธุรกิจในแต่ละประเทศอย่างเข้มข้น ผู้เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสได้รับรู้จุดแข็ง จุดอ่อน และอุปสรรคต่างๆ ของธุรกิจตนเอง พร้อมได้รับคำปรึกษาที่จะทำอย่างไรให้ก้าวสู่ธุรกิจใน CLMV ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ ต่อยอดธุรกิจของตนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ที่เว็บไซต์ www.tradelogistics.go.th

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 26
  •  
  •  
  •  
  •