[สัมมนา] Social Media + CRM เพื่อเพิ่มยอดขายอย่างยั่งยืน

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แม้ว่าในปัจจุบัน กิจการไทยมีการใช้ Social Media กันอย่างแพร่หลาย แต่โดยส่วนใหญ่มักจะถูกใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขายในระยะสั้นเป็นส่วนใหญ่ คือมองเป็นเครื่องมือในการขายมากกว่าจะเป็นเครื่องมือทางการตลาด สังเกตได้จากการที่หลายๆ กิจการพยายามเพิ่มจำนวน Fan ใน Facebook หรือเพิ่มจำนวน Follower ใน Twitter เพียงเพื่อหวังว่าจะมีจำนวนคนรับสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเป็นจำนวนมากเข้าไว้ และทำให้เชื่อว่าวิธีการนี้จะนำไปสู่การเพิ่มยอดขายในที่สุด

แต่นั่น เป็นเพียงเป้าหมายในระยะสั้นเท่านั้น กิจการไทยควรจะตั้งเป้าหมายในการใช้ Social Media เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกิจการและลูกค้าในระยะยาว หรือกล่าวง่ายๆ ว่าเพื่อเป็นเครื่องมือด้าน Customer Relationship Management หรือ CRM นั่นเอง ทั้งนี้ผลลัพธ์สุดท้ายจะนำเราไปสู่การเพิ่มยอดขายที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการอบรม

 • >> เพื่อให้เข้าใจถึงความหมายของ Social Media และความแตกต่างไปจากสื่อแบบเดิม
 • >> เพื่อให้ทราบถึงความหมายของ CRM และความสำคัญต่อการสร้าง Brand Loyalty
 • >> เพื่อให้สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง CRM แบบเดิม และ Social CRM
 • >> เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดพื้นฐานของการใช้ Social CRM และรูปแบบต่างๆ ของการใช้
 • >> เพื่อให้ทราบถึงการใช้ Social Media เพื่อการทำ Monitoring ในการรับทราบถึง Feedback และวิธีการในการแก้ไขปัญหา
 • >> เพื่อให้สามารถวางแผนในการทำ Social CRM ในเชิงปฏิบัติได้

รายละเอียดและหัวข้อหลักในการอบรม

การอบรมใช้ระยะเวลาในการบรรยาย 6 ชั่วโมง ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองภาค คือภาคเช้า และภาคบ่าย

ภาคเช้า

 • >> ความหมายของ Social Media
 • >> ประเภทของ Social Media
 • >> ความสำคัญของ CRM ต่อการสร้าง Brand Loyalty
 • >> ความหมายของ CRM
 • >> เปรียบเทียบ CRM แบบเดิม และการใช้ Social Media ด้าน CRM (Social CRM)
 • >> ประโยชน์ที่ได้รับจาก Social CRM
 • >> ความสำคัญของปัจเจกชน

ภาคบ่าย

 • >> แนวคิดพื้นฐานในการใช้ Social CRM
 • >> ความสำคัญของการพูดคุย
 • >> รูปแบบต่างๆ ของ Social CRM
 • >> เครื่องมือที่ช่วยในการ Monitoring
 • >> วิธีการแก้ปัญหา Negative Feedback
 • >> อุปสรรคของการใช้ Social CRM
 • >> การจัดทำแคมเปญ Social CRM (การกำหนดเป้าหมาย, รูปแบบของแคมเปญต่างๆ)
 • >> เจาะลึกการใช้ Facebook สำหรับ Social CRM

หมายเหตุ: การบรรยายจะพูดถึงหลักการในเชิงทฤษฎี ตลอดจนยกกรณีศึกษาต่างๆ จำนวนมากทั้งของไทยและต่างประเทศ (ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการอบรม)

วิทยากร : ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์

 • >> อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สาขาการเงิน สอนวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • >> ผู้เขียนหนังสือ “ปั้นแบรนด์ให้รวยด้วย Facebook”, “การตลาดแนวใหม่ผ่าน Social Media” และ “Marketing Click : กลเม็ดเคล็ดลับการตลาดออนไลน์”
 • >> คอลัมนิสต์ “Marketing Click” ในนิตยสารผู้จัดการ และเว็บไซต์ Marketing Oops!
 • >> วิทยากร “Social Media Marketing แค่ของเล่นไฮเทคหรือจะพลิกโฉมการตลาด” จัดโดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยากรรับเชิญรายการ “สุรนันท์วันนี้” ช่อง TNN2, รายการ “I-Innovation” ช่องเถ้าแก่ ASTV, วิทยากรงาน THAILAND SME EXPO 2010 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นต้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • >> เจ้าของธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ กลาง และขนาดเล็ก
 • >> เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ที่รับผิดชอบด้าน Social Media หรือที่กำลังคิดจะนำมาใช้
 • >> ผู้ที่ดูแลด้าน Social Media โดยเฉพาะผู้ที่ทำ Facebook Page ภายในองค์กรต่างๆ
 • >> ผู้ที่ทำงานกับ Media Agency ต่างๆ ที่สนใจในการให้บริการด้าน Social Media
 • >> หน่วยงานภาครัฐที่สนใจใช้ Social Media ในการประชาสัมพันธ์และโฆษณา
 • >> อาจารย์ทางด้านการตลาด ที่พร้อมจะเปิดรับความรู้ใหม่ๆ
 • >> นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานในการใช้งาน Facebook หรือ Social Media อื่นๆ มาบ้างแล้ว

ค่าสมัครอบรม 2,900 บาท (ยังไม่รวม vat) สมาชิก SE-ED Card ลด 5% (Coffee Break เช้าและบ่าย)
ระยะเวลาอบรม: 1 วัน เวลา 9.00 – 16.00 น.
สถานที่อบรม: ศูนย์ SE-ED Learning Center  อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 2  สามย่าน (ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าอบรมได้ที่
SE-ED Learning Center
โทร: 02-657-6003-4  โทรสาร: 02-657-6030 อีเมล : slc@se-ed.com
เว็บไซต์: www.se-edlearning.com


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
CLOSE
CLOSE