เปรียบเทียบ Apps ของ iPad และ iPhone

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

หลังจากที่ Apple ทั้งเปิดตัว ทำโฆษณา และขาย iPad แล้วอย่างจริงๆ จัง   และเราเองก็คงได้เห็นวิดีโอสาธิตการใช้งาน iPad กันมาพอสมควร    วันนี้ขอนำประเภท Applications ของ iPad มาฝาก โดยมาในลักษณะการเปรียบเทียบระหว่าง iPad และ iPhone  ทั้งในเรื่องของจำนวนการดาวน์โหลด ราคา และประเภทของ Apps ในแบบฟรี และในแบบเสียเงิน

ตัวเลขและกราฟที่นำมาแสดงนี้ถูกจัดทำและศึกษาโดยบริษัท Distimo ในวันที่ 6 เมษายน กับจำนวน Application ทั้งหมด 2,385 applications

จากตัวเลขของการดาวน์โหลดพบว่า App ประเภท Game นั้นมียอดดาวน์โหลดลง iPad มากที่สุดถึง 35% หรือ 833 Apps, 11% เป็น Apps ด้านความบันเทิง ถูกดาวน์โหลดไปทั้งหมด 260 Apps  ตามด้วย Education 8.6% ถูกดาวน์โหลดไป 205 Apps

ตัวเลขและจำนวน iPad Applications

 

ปัจจุบันมี Application สำหรับ iPhone ทั้งหมด 150,000 apps แต่สำหรับ iPad นั้นมีเพียง 2,400 apps   และหากเปรียบเทียบความ popular ของ apps บน iPhone และ iPad ความสนใจของ apps ที่ดาวน์โหลดนั้นยังคงให้ความสนใจไปที่ Game และ Entertainment เพียงแต่สัดส่วนเปอร์เซ็นต์จะต่างการ   โดยผู้ใช้ iPhone มีถึง 70% ที่ดาวน์โหลด apps ประเภท Game และ Entertainment แต่สำหรับ iPad มีเพียง 40%

กราฟเปรียบเทียบประเภท apps ที่คนสนใจระหว่าง iPhone และ iPad

 

App ฟรี และ App แบบเสียเงิน และราคา

จากการศึกษาของ Distimo ยังพบว่า iPad 83% ของ iPad Apps จะเป็นประเภทเสียเงิน และมีเพียง 17% ให้ดาวน์โหลดฟรี ส่วน iPhone นั้นมี 73% เป็น apps ประเภทเสียเงิน และ 27% เป็นประเภทฟรี

Apps ประเภท การแพทย์จะเป็น Apps ที่แพงที่สุดทั้งบน iPad และ iPhone  (ราคาของ iPad จะประมาณ US$9.39 ส่วน iPhone อยู่ที่ US$10.73  ส่วน Apps ประเภทอื่นบน iPad จะราคาค่อนข้างสูง  เช่น Apps ที่เกี่ยวกับ Education จะประมาณ US$9.10, Healthcare & Fitness ประมาณ US$4.41, Music ประมาณ US$6.86 และ Sports ประมาณ US$4.95

ตารางเปรียบเทียบราคาระหว่าง Apps บน iPad และ iPhone

Source: Distimo


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ