[How to] 3 วิธี คัดสรรไอเดียดีๆ สำหรับเริ่มต้นธุรกิจ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

shutterstock_198169034--hilight

ภาพจาก http://pas-wordpress-media.s3.amazonaws.com/

ในช่วงแรกของการทำธุรกิจ คุณอาจมีความคิดต่างๆ มากมายที่ต้องการนำมาใช้ แต่ถ้าความคิดล้นสมองจนจัดการไม่ได้ ไม่รู้จะนำไอเดียเหล่านั้นมาใช้งานได้อย่างไร เพราะบางครั้งไอเดียใหม่ๆ ที่คุณมั่นใจนี้ ก็ไม่ใช่ตัวบ่งบอกว่าธุรกิจของคุณจะประสบความสำเร็จได้

ดังนั้น บทความนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะเลือกไอเดียไหน มาใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจหรือโปรเจ็คใหม่ๆ

1.เลือกไอเดียที่เหมาะกับตัวเอง

หลังจากที่คุณรวบรวมไอเดียของตัวเองทั้งหมดแล้ว ให้คุณตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่า คุณต้องการทำธุรกิจแบบไหน มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร แล้วไอเดียที่เลือกนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่คิดไว้หรือไม่ ซึ่งการทำธุรกิจของตัวเองนั้น ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องขึ้นอยู่กับความชอบด้วย เพราะฉะนั้นไอเดียที่ดีนั้นจึงต้องเหมาะสมกับตัวเองและทิศทางของตลาด เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

2. ต้องต่อยอดได้

หลังจากคัดกรองไอเดียได้จำนวนหนึ่งแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ คุณต้องสำรวจตลาดว่าสินค้าหรือบริการของคุณตอบโจทย์ตลาดหรือไม่ และเมื่อนำมาทำแล้ว จะต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้อย่างไรบ้าง เพราะการลงทุนแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องเล็กๆ คุณต้องพิจารณาเรื่องผลตอบแทนที่จะได้รับ ความยั่งยืน รวมถึงพลังกายพลังใจที่คุณจะเสียไป ซึ่งการทำธุรกิจของตัวเองนี้จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณได้แน่นอน

3. ต้องไม่เหมือนใคร

การใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะช่วยให้ธุรกิจมีความโดดเด่นมากขึ้น และแข่งขันกับผู้ค้ารายอื่นๆ ได้ บางครั้งแม้จะจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกัน แต่คุณสามารถสร้างความแตกต่างได้โดยการทำตลาด การส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น เป็นต้น ซึ่งก็ถือเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างธุรกิจ

หลังจากที่คุณได้ลองทำตามทั้ง 3 ข้อที่กล่าวไปแล้ว คุณอาจจะได้ไอเดียที่เหมาะสมกับตัวเองและธุรกิจ ซึ่งเมื่อวางแผนตามกระบวนการต่างๆ แล้ว ก็ถึงเวลาลงมือปฏิบัติจริง อย่ากลัวความผิดพลาดที่เราเองก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ ให้คุณทำใจไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าอย่างไรก็ตาม การทำธุรกิจนั้นย่อมมีอุปสรรคแน่นอน อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ และขอให้นำบทเรียนที่ได้มาใช้ในกระบวนการคิดครั้งต่อๆ ไป
แหล่งที่มา


  •  
  •  
  •  
  •  
  •