10 อันดับ ‘อภิมหาเศรษฐีไทย’ ปี 2564 โดย ‘เจียรวนนท์’ ยังคงครองอันดับ 1 ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 3.02 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ

  • 96
  •  
  •  
  •  
  •  

Forbes เผยอันดับมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2564 โดย‘พี่น้องตระกูลเจียรวนนท์’ แห่งเครือซีพี ยังคงยืนหนึ่งในการครองแชมป์มหาเศรษฐีไทย ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 3.02 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 2.73 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ

สำหรับการจัดอันดับของ Forbes  บุคคลร่ำรวยที่สุดในประเทศไทย 50 อันดันประจำปีนี้ มีทรัพย์สินรวมกัน 1.60 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง 5 อันดับแรกของมหาเศรษฐีในบ้านเรายังคงเดิมจากปีที่ผ่าน (ทั้งหมดล้วนมีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากปี 2563) ได้แก่

อันดับ 1 ‘พี่น้องเจียรวนนท์’ จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP ยังคงครองตำแหน่งสูงสุดด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 3.02 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 2.73 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีที่แล้ว

อันดับ 2 ‘เฉลิม อยู่วิทยา’ เจ้าพ่อกระทิงแดง ด้วยทรัพย์สิน 2.45 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 2.02 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯในปีที่แล้ว

อันดับ 3 ‘เจริญ สิริวัฒนภักดี’ แห่งอาณาจักร TCC Group และ ไทยเบฟเวอเรจ มีทรัพย์สินรวม 1.27 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 1.05 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีที่แล้ว

อันดับ 4 ‘ตระกูลจิราธิวัฒน์’ จากเครือเซ็นทรัล มีมูลค่าทรัพย์สิน 1.16 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 9.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯในปีที่แล้ว

อันดับ 5 ‘สารัชถ์ รัตนาวะดี’ แห่ง ‘กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์’ มีมูลค่าทรัพย์สิน 8.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 6.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯในปีที่แล้ว

ส่วนตระกูลและอภิมหาเศรษฐี 10 อันดับแรกของไทย ปี 2564 มีดังต่อไปนี้

การจัดอันดับนี้ใช้ข้อมูลการเงินและการถือครองหุ้นที่ได้รับจากทางครอบครัวและปัจเจกบุคคล ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่ง อันดับนี้ต่างจากอันดับอภิมหาเศรษฐีตรงที่มีการรวมถึงทรัพย์สินของครอบครัวและทรัพย์สินที่ถือครองโดยสมาชิกครอบครัวหลายรุ่น ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินในบริษัทมหาชนเป็นการคำนวณจากราคาหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ทรัพย์สินในบริษัทที่ถือครองส่วนตัวประเมินค่าโดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

 

สำหรับทั้ง 50 อันดับมหาเศรษฐีไทย จากการจัดอันดับของ Forbes สามารถอ่านได้ที่ forbes


  • 96
  •  
  •  
  •  
  •