ไม่ต้องไปสาขา ก็ทำได้ ‘เวสเทิร์น ยูเนี่ยน’ เปิดให้บริการโอนเงินทางออนไลน์ คิดบริการ 99 บาทจนถึงสิ้นปี 62

  • 81
  •  
  •  
  •  
  •  

เวสเทิร์น ยูเนี่ยน เปิดบริการโอนเงินข้ามประเทศผ่านออนไลน์ในไทยทางแอปพลิเคชันเวสเทิร์น ยูเนี่ยน (Western Union®) และเว็บไซต์ wu.com/th ภายใต้ความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โดยคิดค่าบริการ 99 บาทในทุกกรณีจนถึงสิ้นปี 2562

จากรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มสื่อสังคมออนไลน์และดิจิทัลทั่วโลกในปีนี้ ซึ่งจัดทำโดย Hootsuite และ We Are Social พบว่า คนไทยราว 57 ล้านคนจากประชากรไทยทั้งหมดกว่า 69 ล้านคน หรือคิดเป็น 82 % ของประชากรไทยใช้อินเตอร์เน็ต ขณะที่มีจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในประเทศไทยราว 92.33 ล้านเครื่อง

ด้วยความพร้อมดังกล่าว ทาง เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ในประเทศไทย จึงได้เปิดให้บริการโอนเงินข้ามประเทศทางออนไลน์ ให้ลูกค้าในประเทศไทยสามารถส่งเงินไปให้ครอบครัวหรือคนที่รักทั่วโลกได้ทุกวันตลอด 24 ชั่งโมง ผ่านแอปพลิเคชัน เวสเทิร์น ยูเนี่ยน (Western Union®) และเว็บไซต์ wu.com/th ที่เปิดให้บริการภายใต้ความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในไทย และเป็นตัวแทนของเวสเทิร์น ยูเนี่ยนในไทยรายแรกที่ให้บริการโอนเงินข้ามประเทศทั่วโลกผ่านสาขาต่างๆ ของห้างมาเกือบ 25 ปี

สำหรับบริการใหม่นี้ จะช่วยให้ลูกค้าสามารถโอนเงินโดยตรงไปยังบัญชีธนาคารหลายพันล้านบัญชีเกือบ 100 ประเทศทั่วโลก หรือโอนไปยังตัวแทนของเวสเทิร์น ยูเนี่ยนที่มีอยู่มากกว่า 500,000 สาขาใน 200 ประเทศทั่วโลกได้ทุกเวลา โดยลูกค้าสามารถชำระเงินในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลได้ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ผ่านบัญชีธนาคาร หรือทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์แล้วชำระเงินสดด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์สาขาก็ได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนเริ่มใช้งานบริการออนไลน์และแอปพลิเคชั่นครั้งแรก ลูกค้าต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.wu.com/th หรือ แอปพลิเคชั่น เวสเทิร์น ยูเนี่ยน และเมื่อลงทะเบียนเสร็จ ลูกค้าต้องไปที่สาขาของ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน จำนวน 84 แห่งในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เพื่อทำการ ‘verified’ หรือ ‘ยืนยันตัวตน’ ด้วยการแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ หรือเอกสารอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ แล้วลูกค้าจึงสามารถบริการได้

นอจากนี้ บริการดังกล่าว ยังมีบริการให้ลูกค้าสามารถคำนวณค่าธรรมเนียมในการโอนเงินและอัตราแลกเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง รวมถึงเรียกดูรายการย้อนหลังหรือรายการที่ยังค้างอยู่ และแสดงช่องทางในการรับเงินที่มีอยู่ในประเทศของผู้รับ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในช่วงแรกจะคิดค่าบริการโอนเงินข้ามประเทศ 99 บาทในทุกรณีไปจนถึงสิ้นปี 2562


  • 81
  •  
  •  
  •  
  •