Podcast – Influencer Marketing EP.6 เลือก “Influencer” อย่างไรให้เหมาะกับแบรนด์ และได้ผลตอบแทนคุ้มค่า ?!?

 • 355
 •  
 •  
 •  
 •  

MarketingOops! Podcast Influencer Marketing ตอนที่ 6 ปัจจัยการเลือก Influencer ให้เหมาะกับแบรนด์

ทุกวันนี้มี Influencer มากมาย ดังนั้น หนึ่งในโจทย์ใหญ่ของแบรนด์ที่ต้องการทำ Influencer Marketing คือ เลือก Influencer ที่ใช่สำหรับแบรนด์

หลักการเลือก Influencer ที่เหมาะกับแบรนด์ ควรพิจารณา 3 ปัจจัยหลัก คือ Influencer – Brand – Follower โดยให้มองเป็น “สามเหลี่ยม” แต่ละมุมเชื่อมโยงกัน ดังนี้

– เส้นหนึ่งเชื่อมระหว่าง “Influencer” กับ “Brand”
– อีกเส้นเชื่อมระหว่าง “Influencer” กับ “Follower”
– และอีกเส้นหนึ่งเชื่อมระหว่าง “Brand” กับ “Follower” ของ Influencer

แต่ละเส้นมีปัจจัยย่อยที่ต้องพิจารณา เริ่มจาก…

 1. เส้นความสัมพันธ์ระหว่าง “Influencer” กับ “Brand”

แบรนด์ควรตั้งคำถาม หรือพิจารณาในปัจจัยต่างๆ ดังนี้

– Influencer คนนั้นๆ มีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์มากน้อยแค่ไหน
– Influencer คนนั้นๆ มี Brand Loyalty ต่อเราหรือไม่ มาก-น้อยแค่ไหน
– เกี่ยวกับคู่แข่ง แบรนด์ควรดูว่า Influencer คนนั้นๆ รับงานแบรนด์ที่เป็นคู่แข่งเราไว้แล้วหรือเปล่า

ในกรณีที่รับงานคู่แข่งไว้แล้ว ไม่ได้หมายความว่าแบรนด์จะตัดการพิจารณา Influencer คนนั้น แต่ควรสอบถาม Influencer ถึงการดีลกับคู่แข่งเป็นอย่างไร เพราะแบรนด์ต้องพิจารณาว่า ถ้าลงคอนเทนต์ของเราต่อไป อาจมี Effect เกิดขึ้นตามมาหรือไม่

– แบรนด์ควรดูสไตล์ และภาพลักษณ์ของ Influencer สอดคล้องไปกับแบรนด์หรือไม่
– แบรนด์ควรดูเรื่องความเป็นมืออาชีพของ Influencer
– แบรนด์ควรดูเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุน อย่างไรก็ตามฝั่งแบรนด์มักมองว่าผลตอบแทน กับเงินที่จ่ายไปให้ Influencer ควรจะคุ้มค่าที่สุด แต่ความคุ้มค่าที่สุด ในบางครั้งอาจมากเกินขอบเขตไปจากความเป็นตัวตนของ Influencer ซึ่งจะทำให้การสื่อสารชิ้นนั้นๆ กลายเป็น Hard Sale และทำให้ Influencer กลายเป็นสื่อ

คำแนะนำคือให้มอง Influencer ไม่ใช่สื่อที่แบรนด์จะสามารถเค้นความคุ้มค่าออกมาได้เต็มที่

 1. เส้นความสัมพันธ์ระหว่าง “Influencer” กับ “Follower”

สิ่งที่แบรนด์ต้องพิจารณาในส่วนนี้คือ

– หัวข้อ หรือเรื่องราวที่ Influencer นำเสนอ มีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์ หรือสินค้าของเราหรือไม่ และจากคอนเทนต์ที่ Influencer ทำขึ้น มีผลตอบรับมากน้อยแค่ไหน
– ความสัมพันธ์ระหว่าง Influencer กับ Follower เป็นอย่างไร
– Quality of engagement เป็นอย่างไร เช่น ถ้าบนแพลตฟอร์ม Facebook ควรดูอัตราส่วนของ like, comment, share เป็นแบบไหน
– Influence Level หรือระดับอิทธิพลที่ Influencer คนนั้นมีต่อ Follower อยู่ในระดับไหน

 1. เส้นความสัมพันธ์ระหว่าง “Brand” กับ “Follower” ของ Influencer

พิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ Follower ของ Influencer เป็นหลัก แบ่งเป็น 3 ข้อคือ

– Target Audience ของ Influencer เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับแบรนด์หรือไม่
– Follower มีผลต่อ Marketing Value หรือไม่
– การยอมรับความเสี่ยงอันเกิดจากธรรมชาติของประเภท Follower

 

สามารถติดตามรับฟัง Marketing Oops! Podcast
ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้ที่


 • 355
 •  
 •  
 •  
 •  
Kittipat Mahapunt
ทำงานด้านกลยุทธ์การสื่อสารทางด้านดิจิตอลให้กับเอเจนซี่โฆษณา ปัจจุบันมีประสบการณ์ตรงในด้านการวางกลยุทธ์ดิจิตอลมามากกว่า 7 ปี เห็นความเคลื่อนไหวในวงการมาโดยตลอด ชื่นชอบในงานโฆษณาที่ยกระดับวงการ และมีความสุขเมื่อเห็นงานจากไทยมีคุณภาพยกระดับทัดเทียมเมืองนอก