เอสซี แอสเสท ประกาศ 2016 Business Plan Kick Off

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

Sc-asset-1

คุณบุษบา ดามาพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหาร จัดประชุม “SC ASSET 2016 Business Plan Kick Off” เพื่อชี้แจงทิศทางและแผนธุรกิจ ปี 2559 สำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป โดยมี คุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , คุณอรรถพล สฤษฏิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ร่วมให้ข้อมูลพร้อมสรุปความสำเร็จปีที่ผ่านมา ณ ห้อง Auditorium อาคารชินวัตร 3 เมื่อวันก่อน

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •