คว้า 90 คะแนนจากเต็ม 100! “AIS” กับบทบาท World’s Strongest Telecoms Brand ล้มแชมป์เก่า China Mobile

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

AIS BRAND FINANCE_DD5_ONLINEAD_cs5

AIS ได้รับการจัดอันดับเป็น “แบรนด์โทรคมนาคมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก” World’s Strongest Telecoms Brand จากผลสำรวจและจัดอันดับแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุด ประจำปี 2019 โดย Brand Finance องค์กรที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และคุณค่าของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยถือเป็นแบรนด์ไทย 1 เดียวใน 10 อันดับแรก ที่เฉือนชนะแชมป์เก่าอย่าง China Mobile ไปได้

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS เล่าว่า กว่า 29 ปีที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นพัฒนาบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ภายใต้วิสัยทัศน์ Digital Life Service Provider ที่พร้อมเสริมศักยภาพของประเทศจากโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และยังคงรักษาความเป็นผู้ให้บริการอันดับ 1 ที่มีฐานผู้ใช้บริการมากที่สุดอย่างต่อเนื่อง รางวัลล่าสุดที่ได้รับยิ่งถือเป็นความภาคภูมิใจในฐานะบริษัทเอกชนผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายเดียวจากประเทศไทย ที่ Brand Finance เชื่อมโยงปัจจัยการตลาดและการเงิน ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ทดสอบ และวัดผลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงให้เป็น World’s Strongest Telecoms Brand โดยมีคะแนนดัชนีความแข็งแกร่งของแบรนด์ หรือ Brand Strength Index (BSI) อยู่ที่ 90/100 คะแนน และยังเป็นแบรนด์ไทยรายเดียวในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ได้รับ Rating AAA+ อีกด้วย

Top 10 World's Strongest Telecoms Brand
Top 10 World’s Strongest Telecoms Brand

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินความแข็งแกร่งของแบรนด์ (Brand Strength) ประกอบด้วย

 1. การใช้งบประมาณทางการตลาดที่สมเหตุสมผล และสร้างประโยชน์แก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน
 2. การบริหารจัดการผลประโยชน์ให้ตอบโจทย์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งในแง่การลงทุน, การสร้างรายได้ และผลประกอบการ รวมถึง ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
 4. ที่สำคัญคือ สามารถขยายธุรกิจจาก Mobile ไปสู่ Fixed Broadband ซึ่งถือเป็นธุรกิจใหม่และสร้างการเติบโตได้อย่างโดดเด่นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ด้วยปัจจัยดังกล่าว ทำให้ภาพรวมมูลค่าแบรนด์ของ AIS มีความแข็งแกร่งเป็นอันดับ 1 จากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากบริษัทในกลุ่มโทรคมนาคมทั่วโลก 300 บริษัท เฉือนชนะ China Mobile ซึ่งเคยได้อันดับ 1 ในปีที่ผ่านมา

 •  
 •  
 •  
 •  
 •