103.58.148.118

PR News

Ξ Leave a comment

J-MAT เชิญร่วมประกวดแผนการตลาด “รุก ไอเดียให้ล้ำ ทำปั๊มให้เจ๋ง”

posted by  757 views

J-MAT เชิญร่วมประกวดแผนการตลาด “รุก ไอเดียให้ล้ำ ทำปั๊มให้เจ๋ง” J-MAT Award ครั้งที่ 24 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุกนการศึกษากว่า 100,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดแผนการตลาด

  • นิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ ระดับชั้นปีที่ 3-4 (อนุโลมให้สมาชิกในทีมบางคนเป็นชั้นปีที่ 2 ได้)
  • สมาชิกในกลุ่มจะต้องมาจากสถาบันเดียวกันซึ่งกำหนดไว้ทีมละตั้งแต่ 3-10 คน  โดยมีคณาจารย์ในสถาบันนั้นๆเป็นผู้เซ็นรับรอง

กำหนดการประกวด

  • รับสมัครถึงวันที่ 30 มกราคม 2558
  • ชี้แจงโจทย์ / รายละเอียดการทำแผน 30 มกราคม 2558
  • กำหนดส่งผลงาน 28 กุมภาพันธ์ 2558

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

  • คุณจันทร์เพ็ญ ทานนท์โทร. 0 2679 7360-3
  • คุณท่าธนโพชฌงค์บันธ์โทร. 08 9119 2168
  • คุณพรกฤษณเกษม สุวรรณโทร. 08 5120 4001
  • หรือ e-mail: center@marketingthai.or.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.marketingthai.or.th

หรือคลิกดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

j-mat-award

ติดตาม MarketingOops!
Marketing Oops! มี LINE OFFICIAL ACCOUNT แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวดิจิทัลแบบอินเทรนด์ ได้ทุกวันผ่าน LINE ID @marketingoops

Contributor

User Name: Marketing Oops! Admin

FB Comments

Related Posts

Leave a Reply


1 + = five

Recent Posts

Facebook