J-MAT เชิญร่วมประกวดแผนการตลาด “รุก ไอเดียให้ล้ำ ทำปั๊มให้เจ๋ง”

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

J-MAT เชิญร่วมประกวดแผนการตลาด “รุก ไอเดียให้ล้ำ ทำปั๊มให้เจ๋ง” J-MAT Award ครั้งที่ 24 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุกนการศึกษากว่า 100,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดแผนการตลาด

 • นิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ ระดับชั้นปีที่ 3-4 (อนุโลมให้สมาชิกในทีมบางคนเป็นชั้นปีที่ 2 ได้)
 • สมาชิกในกลุ่มจะต้องมาจากสถาบันเดียวกันซึ่งกำหนดไว้ทีมละตั้งแต่ 3-10 คน  โดยมีคณาจารย์ในสถาบันนั้นๆเป็นผู้เซ็นรับรอง

กำหนดการประกวด

 • รับสมัครถึงวันที่ 30 มกราคม 2558
 • ชี้แจงโจทย์ / รายละเอียดการทำแผน 30 มกราคม 2558
 • กำหนดส่งผลงาน 28 กุมภาพันธ์ 2558

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

 • คุณจันทร์เพ็ญ ทานนท์โทร. 0 2679 7360-3
 • คุณท่าธนโพชฌงค์บันธ์โทร. 08 9119 2168
 • คุณพรกฤษณเกษม สุวรรณโทร. 08 5120 4001
 • หรือ e-mail: center@marketingthai.or.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.marketingthai.or.th

หรือคลิกดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

j-mat-award


 •  
 •  
 •  
 •  
 •