[PR] ไป่ตู้ จับมือ UNDP สร้างห้องปฎิบัติการข้อมูลขนาดใหญ่ แก้ปัญหาความเป็นอยู่ของมนุษย์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

UN_Baidu-hilight

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 “ไป่ตู้” ผู้นำเสิร์ชเอนจินระดับโลกจากประเทศจีน เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับ “โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ” หรือ UNDP ร่วมกันพัฒนาห้องปฏิบัติการข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่มาแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ในระดับโลก อาทิ การรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ การศึกษา และการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เป็นต้น

ห้องปฏิบัติการนี้จะมุ่งเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ของไป่ตู้ ในการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลด้านอุตสาหกรรม และคาดการณ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะสำหรับการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาให้สหประชาชาติ สำหรับในช่วงแรกนี้ หน้าที่ของห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่จะเน้นวิจัยเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ ส่วนในอนาคต การวิจัยจะจะรวมไปถึงการศึกษาและการจัดการสาธารณภัยต่างๆ อีกด้วย

โดยโครงการแรกประเดิมเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในประเทศจีน ด้วยโครงการ “รีไซเคิล ขยะอิเล็กทรอนิกส์” โดยห้องปฏิบัติการจะทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ของไป่ตู้ เพื่อพัฒนาโปรแกรมต่างๆ และสำหรับโครงการนี้ได้สร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่าเป็นเงินสดได้อย่างง่ายดาย

แอพพลิเคชั่นดังกล่าวใช้ชื่อว่า “ไป่ตู้ รีไซเคิล” (Baidu Recycle) ด้วยแอพพลิเคชั่นนี้ ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วของพวกเขา สามารถดูชื่อ ประเภท และราคารับซื้อโดยประมาณของอุปกรณ์นั้น ผู้ใช้สามารถนัดหมายการมารับขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นกับบริษัทพันธมิตรที่ดูแลเรื่องการรีไซเคิล ทั้งนี้ในช่วงเริ่มต้นจะให้บริการเฉพาะในกรุงปักกิ่งและเทียนจิน และจะขยายการให้บริการในเมืองอื่นๆ ต่อไป พร้อมทั้งเปิดกว้างให้พันธมิตรรายอื่นๆ ได้มีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

“ไป่ตู้” มีความเชื่อมั่นว่าแอพพลิเคชั่น “ไป่ตู้ รีไซเคิล” (Baidu Recycle) จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันและแก้ไขปัญหาการลดมลพิษทางพื้นดินและทางน้ำจากขยะอีเล็กทรอนิกส์ อันเป็นปัญหาสำคัญมากของประเทศจีน ซึ่งมีขยะประเภทอีเล็กทรอนิกส์มากเป็นอันดับสองของโลกกว่า 3.6 ล้านตันต่อปี (ข้อมูลจากการศึกษาขององค์การสหประชาชาติ)

ความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการทำงาน ด้วยระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ของไป่ตู้ จะช่วยให้สหประชาชาติได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาและการสร้างโลกอนาคตที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอน


  •  
  •  
  •  
  •  
  •