ไทยน้ำทิพย์รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคคา-โคลาและผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของไทย โดย นายพรวุฒิ สารสิน รองประธานกรรมการ (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย) มร. ฮอร์เฮ่ ชาซาร์เร็ตต้า กรรมการผู้จัดการ (แถวหน้า ที่ 2 จากซ้าย)  และนายอารักษ์ เคียงศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-พัฒนาองค์กร (แถวหน้า ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนคณะกรรมการปรึกษาหารือร่วม หรือ Joint Consultation Committee ของบริษัทฯ ในโอกาสได้รับ “รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556”จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รวมทั้งสิ้น 7 รางวัล ทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ไทยน้ำทิพย์ได้รับการพิจารณาและคัดเลือกให้ได้รับรางวัลทุกสถานประกอบการของบริษัทฯ ถือเป็นการตอกย้ำการให้พนักงานมีส่วนร่วมดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด และยืนยันความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและพนักงาน

Thainamthip-01_final


  •  
  •  
  •  
  •  
  •