40% ของสาวๆ Millennial ยกให้ Instagram เป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงพวกเธอได้ดีที่สุด

  • 351
  •  
  •  
  •  
  •  

template_6

ยังคงเป็นกลุ่มที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องสำหรับ Millennial ล่าสุด มีผลสำรวจระบุว่า 81% บอกว่า Social Media เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเข้าถึงพวกเธอ โดย 40% บอกว่า Instagram เป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุด นอกจากนี้ 36% จะค้นหาแบรนด์ต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ และ 35% พบแบรนด์ใหม่ๆ ที่ตัวเองไม่เคยรู้จักผ่านอีเมลและบทความออนไลน์ ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าวเป็นเก็บข้อมูลจากผู้หญิงกลุ่ม Millennial จำนวน 1,000 คน ที่เป็นผู้อ่าน Bustle Hive

ส่วนประเภทของโฆษณาที่ชอบ 57% ชอบโฆษณาที่มีอารมณ์ขัน และสื่อความเป็นแบรนด์นั้นๆ ได้ดี และ 33% ชอบโฆษณาให้สร้างแรงบันดาลใจ

bustle-1

Source


  • 351
  •  
  •  
  •  
  •