เผยผลสำรวจระหว่าง แม่บ้าน และ Working mom ที่มีต่อการเปิดรับสื่อ

  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-78812315-700

Nielsen เผยผลสำรวเกี่ยวกับคุณแม่ยุคดิจิทัลในสหรัฐฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ แม่บ้าน และคุณแม่เวิร์กกิ้งมัมที่ต้องทำงานนอกบ้าน โดยเก็บข้อมูลในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2016 พบว่า ในสหรัฐฯ มีคุณแม่ที่มีอายุ 18-49 ปี มีลูกอย่างน้อย 1 คน ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี และ 1 ใน 3 ของผู้หญิงกลุ่มนี้เป็นเวิร์คกิ้งมัม และ 71% ของคุณแม่ที่มีอายุ 18-34 ปี ทำงานไปด้วย ส่วนคุณแม่ที่มีอายุ 35-49 ปี มี 77% ที่เป็นเวิร์กกิ้งมัมเช่นกัน

นอกจากนี้ผลสำรวจยังบอกอีกว่า

• แม่บ้าน ใช้เวลา 36 ชั่วโมง 26 นาทีต่อสัปดาห์ อยู่กับหน้าจอต่างๆ เพื่อรับชมรายการโทรทัศน์ เล่นเกม ดูภาพยนตร์ผ่าน DVD/Blu-ray ส่วนเวิร์กกิ้งมัม จะใช้เวลารับอยู่กับหน้าจอน้อยกว่า เฉลี่ย 28 ชั่วโมง 49 นาทีต่อสัปดาห์
• ส่วนการรับชม Live TV คุณแม่บ้านมีการรับชมมากกว่ากลุ่มเวิร์กกิ้งมักถึง 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (แม่บ้าน 25.37 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ : เวิร์กกิ้งมัม 20.08 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
• แม้เวิร์กกิ้งมัมจะใช้เวลาน้อยกว่าคุณแม่บ้าน แต่พวกเธอมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มากกว่า
• 74% ของเวิร์กกิ้งมัม สมัครบริการสตรีมมิ่งภาพยนตร์และเพลง Netflix และ Hulu ในขณะที่แม่บ้านสมัครบริการเพียง 65%
• 80% ของเวิร์กกิ้งมัม มีแท็บเล็ต ในขณะที่กลุ่มแม่บ้านมีแท็บเล็ตเพียง 72%
• สิ่งที่ทั้ง 2 กลุ่มมีเหมือนกันคือ การใช้สมาร์ทโฟน เวิร์กกิ้งมัมมีสมาร์ทโฟน 98% และแม่บ้านมี 96%
• ในส่วนของการใช้ Social Media คุณแม่บ้านจะใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ส่วนเวิร์กกิ้งมัมจะใช้แท็บเล็ตมากกว่า
• นอกจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แล้ว วิทยุ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่เวิร์กกิ้งมัมเลือกใช้ พวกเธอฟังวิทยุใช้เฉลี่ย 13 ชั่วโมง 45 นาทีต่อสัปดาห์ ในขณะที่คุณแม่บ้านใช้เวลา 12 ชั่วโมง 7 นาที
• ด้านการใช้สมาร์ทโฟน คุณแม่บ้านใช้เวลาเฉลี่ย 22 ชั่วโมง 43 นาทีต่อสัปดาห์ ส่วนเวิร์กกิ้งมัมใช้เวลา 20 ชั่วโมง 41 นาทีต่อสัปดาห์

Source


  • 10
  •  
  •  
  •  
  •