กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เผยข้อมูลผู้ใช้บัตรเครดิต ชัดเจนคนไทยก้าวสู่สังคมไร้เงินเสด ทุกวัยหันมาใช้จ่ายออนไลน์

  • 233
  •  
  •  
  •  
  •  

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ (Krungsri Consumer) ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล เผยพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ซึ่งผลกระทบจากถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป และจะเป็นการเปลี่ยนแบบถาวรก่อให้เกิดชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และจะเป็นตัวเร่งให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคสังคมไร้เงินสด (Cashless Sociey) เร็วยิ่งขึ้น

จากผลสำรวจพบว่า ผู้บริโภคทุกวัยหันมาใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมการใช้จ่ายผ่านบัตรลดลง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการหยุดอยู่บ้านทำให้ไม่สามารถออกไปใช้จ่ายผ่านบัตร ขณะที่ความต้องการซื้อของผู้บริโภคยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในหมวดบริการส่งอาหาร ช้อปปิ้งออนไลน์ สินค้าไอที ซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่ยังคงเติบโต

Thakorn
นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์

ด้าน นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ชี้ว่า วิกฤติ COVID-19 ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจในวงกว้าง แต่ยังส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค ข้อมูลจากฝ่าย Data Intelligence & Customer Insights (DICI) ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ซึ่งวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อในเครือของบริษัท ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนเมษายน 2563 ชี้ให้เห็นว่า ชีวิตวิถีใหม่ (The New Normal) เร่งให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคสังคมไร้เงินสดเร็วขึ้น

ช่วง COVID-19 ที่ผ่านมาทุกคนเริ่มคุ้นชินกับการใช้จ่ายผ่านออนไลน์และไลฟ์สไตล์ดิจิทัล เช่น สั่งอาหารออนไลน์ ช้อปปิ้งอนไลน์ รับชมความบันเทิงต่างๆ ผ่านทางออนไลน์ แม้ในภาพรวม ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อในเครือของบริษัทจะลดลง 37% ในเดือนเมษายน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ยังพบว่า ยังคงมีความต้องการซื้อสินค้าในตลาด เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบการใช้จ่ายไปตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป

ธุรกิจจึงต้องเร่งปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป โดยหันมาให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและมุ่งเจาะตลาดที่ยังคงมีศักยภาพสูง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรโมชั่นที่เหมาะกับชีวิตวิถีใหม่ของลูกค้า เช่น โปรโมชั่นที่เกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์ บริการส่งอาหาร สินค้าไอที ความบันเทิงออนไลน์ ฯลฯ ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ในเวลาที่ทันท่วงที เพื่อให้ยังคงสามารถครองใจลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

Trends 01

นอกจากนี้จากข้อมูลของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ยังพบ 5 เทรนด์พฤติกรรมการใช้จ่าย ที่จะเปลี่ยนแปลงไปหลัง สิ้นสุด COVID-19 ตั้งแต่ การก้าวสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยพบว่าทุกคนหันมาใช้จ่ายผ่านออนไลน์ โดยในช่วงมีนาคม – เมษายน 2563 พบการใช้บัตรเครดิตจ่ายผ่านออนไลน์เฉลี่ยต่อสัปดาห์ เพิ่มขึ้น 37% โดยจำนวน 10% เป็นผู้ใช้รายใหม่

ทั้งนี้ยังพบว่า ทุกคนมีแนวโน้มใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น แม้ว่ากลุ่มที่ใช้มากที่สุดจะเป็นกลุ่ม Gen Y แต่กลุ่มผู้สูงอายุ (Baby Boomers) ก็ปรับตัวมาใช้ช่องทางออนไลน์เช่นกัน โดยเฉพาะหมวดบริการส่งอาหาร และการช้อปปิ้งออนไลน์ โดยพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุ (Baby Boomers) มีจำนวนการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในบางแพลทฟอร์มเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า

กิน ช้อป ออนไลน์ ชีวิตต้องง่าย แค่ปลายนิ้ว จากข้อมูลพบยอดการใช้จ่ายด้านช้อปปิ้งออนไลน์และบริการส่งอาหารเติบโตอย่างก้าวกระโดด เป็นผลมาจากมาตรการที่ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าต้องหยุดให้บริการ ผู้บริโภคจึงเริ่มปรับตัวให้คุ้นชิน และก่อให้เกิดวิถีชีวิตการสั่งอาหารและช้อปปิ้งผ่านทางออนไลน์ โดยยอดใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวดดังกล่าวช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน 2563 เติบโตแบบก้าวกระโดด

Trends 02

โดยหมวดช้อปปิ้งออนไลน์มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเพิ่มขึ้น 46% ในเดือนมีนาคม และพิ่มขึ้นถึง 75% ในเดือนเมษายน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนบริการส่งอาหาร มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรในเดือนมีนาคมและเมษายนเพิ่มขึ้นถึง 300% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ช่วงเวลาก่อนเที่ยงการสั่งอาหารเติบโตขึ้นมากกว่าช่องก่อนเกิดวิกฤติ COVID-19

คาดว่าเป็นการหลีกเลี่ยงปริมาณการสั่งซื้อช่วงเวลาเที่ยงที่มีจำนวนออเดอร์มหาศาล ตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายโมง ทั้งนี้ ยังพบว่า 92% ของลูกค้ามักใช้บริการผู้ให้บริการเพียงรายเดียวมากกว่าจะเปลี่ยนผู้ให้บริการไปๆ มาๆ ธุรกิจสามารถใช้โอกาสนี้ในการสร้างความภักดี (Brand Loyalty) เพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

Trends 03

เชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยี นอกจากการสั่งอาหารออนไลน์และช้อปปิ้งออนไลน์ที่เติบโตขึ้นมาก อุปกรณ์ไอทีเป็นอีกหมวดที่มียอดใช้จ่ายสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม ก่อนจะเริ่มลดลงในเดือนเมษายน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของหลายบริษัทที่ให้พนักงาน Work from Home โดยกลุ่มที่มียอดใช้จ่ายในหมวดนี้สูงสุด คือ กลุ่ม Gen Y

นอกจากนี้ การใช้จ่ายในหมวดความบันเทิงออนไลน์ เช่น บริการสตรีมมิ่ง เกมออนไลน์ โซเชียลมีเดียในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยยอดใช้จ่ายในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ใช้จ่ายแต่สิ่งจำเป็น ผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้บริโภคเริ่มใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยลดลง แต่หันมาใช้จ่ายในหมวดสินค้าจำเป็นเพิ่มากขึ้น โดยเฉพาะหมวดซุปเปอร์มาร์เก็ต ทั้งนี้หมวดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ หมวดสายการบิน ซึ่งยอดใช้จ่ายผ่านบัตรลดลงถึง 100%, หมวดโรงแรมลดลง 89% และหมวดท่องเที่ยวลดลงถึง 66% ในช่วงเดือนเมษายน 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

Trends 04

ขณะที่หมวดร้านอาหารมีสัดส่วนลดลง 85%, ห้างสรรพสินค้าลดลง 72% รวมถึงสินค้าแฟชั่นลดลง 77% ในทางกลับกัน หมวดซุปเปอร์มาร์เก็ต ช่วงเดือนมีนาคมเติบโตถึง 34% และมียอดใช้จ่ายต่อวันเฉลี่ยเติบโตถึง 2 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ลูกค้าจำนวนมากยังใช้จ่ายก่อนเที่ยง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และจะใช้จ่ายลดลงช่วงหลัง 2 ทุ่ม แต่ยอดใช้จ่ายต่อครั้งยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยราว 15% ในเดือนมีนาคม แต่จะมีการซื้อจำนวนมากในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นผลมาจากการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งแห่ซื้อสินค้าเพื่อกักตุน ก่อนจะลดลงในช่วงเดือนเมษายน

วางแผนการออมและความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในหมวดกองทุนรวม เป็นอีกหนึ่งหมวดที่เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 196% ในเดือนมีนาคม และเพิ่มขึ้นถึง 157% ในเดือนเมษายน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เป็นการซื้อกองทุน SSF และใช้จ่ายเบี้ยประกันกรมธรรม์ควบการลงทุน ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มผู้บริโภคที่ยังมีกำลังซื้อหันมาให้ความสำคัญกับการออมและการลงทุนากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นช่วงที่ไม่มีอะไรแน่นอน

ทั้งหมดนี้คือเทรนด์ที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมรับมือ เพื่อปรับธุรกิจให้พร้อมสำหรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ก่อนที่จะถูกความเปลี่ยนแปลง Disrupt ธุรกิจ


  • 233
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา