เจาะตลาดคุกกี้ในอาเซียน ชิ้นเล็กๆ ที่มีมูลค่าตลาดรวม 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

Chocolate Peanut Butter No Bake Cookies: Helen Ostrosky

เมื่อพูดถึงเรื่องความชอบ ความต้องการ แต่ละคนย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไป แม้จะอยู่ในช่วงวัยเดียวกันก็ตาม โดยเฉพาะเรื่องของกิน ที่หลายๆ คนให้ความสำคัญพิเศษ ล่าสุด Dentsu SenseAsia ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคจำนวน 500 คน ใน 6 ประเทศอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, ไทย และเวียดนาม เกี่ยวกับ “ตลาดคุกกี้” โดยสอบถามในหลายๆ เรื่อง ทั้งทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความต้องการในด้านต่างๆ รวมถึงคำถามเชิงจิตวิทยา

จากการเก็บข้อมูลของ Euromonitor เผยว่า ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมูลค่าตลาดคุกกี้รวมกว่า 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

0_0_0_0_70_campaign-asia-content-20160509093500-cookies_dentsu_01 0_0_0_0_70_campaign-asia-content-20160509093500-cookies_dentsu_02 0_0_0_0_70_campaign-asia-content-20160509093501-cookies_dentsu_03 0_0_0_0_70_campaign-asia-content-20160509093501-cookies_dentsu_04 0_0_0_0_70_campaign-asia-content-20160509093502-cookies_dentsu_06 0_0_0_0_70_campaign-asia-content-20160509093502-cookies_dentsu_07

สำหรับในประเทศไทย

• บุคลิคของแบรนด์ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ความเป็นมิตร 72% ตามมาด้วย ความทันสมัย 51% และความร่าเริง/สนุกสนาน 49%
• สื่อหรือช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคอยากซื้อ หรือลองสินค้าใหม่มากที่สุด คือ โปรโมชั่น ณ จุดจำหน่าย ตามมาด้วย ทีวี และสื่อ ณ จุดจำหน่าย
• ในส่วนของผู้บริโภคชาวไทย อันดับหนึ่ง คือ ทีวี 35% ตามมาด้วย สื่อ ณ จุดจำหน่าย 34% และสื่อออนไลน์ 33%
• ช่องทางที่ทำให้ผู้บริโภคใน 6 ประเทศอาเซียนตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ ทีวี 59%
• ปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อคือ รสชาติ 70% รองลงมาคือ คุณภาพของวัตถุดิบ ราคา ความเชื่อมั่นในแบรนด์ และความสะดวกในซื้อ เช่น วางอยู่ใกล้มือ หยิบง่าย
• คุกกี้ประเภทไหนที่นิยมนำมาทานในตอนเช้า 24% บอกว่า แซนวิสบิสกิต ตามมาด้วย คุกกี้ธรรมดา, คุกกี้ช็อกโกแลต
• 41% ของผู้บริโภค จะหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านแอปฯ ของแบรนด์
• 30% บอกว่า สื่อโทรทัศน์ จะกระตุ้นให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์
• ช่องทางที่มีอิทธิพลในการทำตลาดที่สุด สำหรับประเทศไทย คือ ทีวี 66%
• ช่องทางที่ผู้บริโภครู้สึกเข้าถึงแบรนด์คุกกี้ได้มากที่สุด คือ โฆษณาทางทีวี 31%

 

Source


  • 2
  •  
  •  
  •  
  •