พฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตชาวไทย ปี 2559 อัพเดทให้ไว วางแผนกลยุทธ์ได้แม่นยำ

  • 2.8K
  •  
  •  
  •  
  •  

ETDA (เอ็ตด้า) หรือ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  และ  ICT (กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร) เผยพฤติกรรมผู้ใช้เน็ตปี 59 ชงรัฐ-เอกชน จับตา 3G/4G ยังต้องปรับปรุง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผยผลสำรวจผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตปี 2559 ยุค 4G ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด นักท่องเน็ตผ่านมือถือโต 9% จากปี 2558 ที่ใช้งานเฉลี่ย 5.7 ชั่วโมง เพิ่มเป็น 6.2 ชั่วโมงต่อวัน // ช่วงเวลาที่ใช้มากที่สุดคือ 16:00-08:00 น. // กลุ่มเพศทางเลือก และ Gen Y ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือสูงที่สุด // Gen X ขึ่นไปนิยมใช้ LINE //Gen Z และ Gen Y นิยมท่อง Youtube

จากการเปิดประมูลคลื่นความถี่ 4G เมื่อปลายเดือน ธ.ค. 58 ทำให้มีการเปิดให้บริการ 4G อย่างเป็นทางการอย่างเป็นวงกว้างในปีนี้ จึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจากผลสำรวจของ ETDA จึงมีมิติในเชิงลึกยิ่งขึ้นทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ครอบคลุมอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์

ซึ่งผลวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งถาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซและแบรนด์สินค้าต่างๆ ที่จะนำข้อมูลผลสำรวจไปประกอบการวางแผนธุรกิจ หรือปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของกลุ่มเป้าหมาย

โดยข้อมูลที่ ETDA ได้สำรวจและนำเสนอนั้นจะเป็นข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่จำแนกออกเป็น ‘เจนเนอเรชั่น’ (Z Y X และ Baby Boomer)ครอบคลุมอุปกรณ์ สมาร์ทโฟน แท็บเลต คอมพิวเตอร์พีซี และโน้ตบุ๊ค โดยสำรวจจากผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ลงลึกข้อมูล Demographic โดยระบุ เพศ  อายุ การศึกษา สถานภาพการทำงาน และรายได้ที่สอดคล้องกับโครงสร้างประชากร

Screen Shot 2559-08-24 at 6.18.11 PM

Screen Shot 2559-08-24 at 6.18.16 PM

thailand-internet-user-profile-2016-33-638

 

capture-20160824-160211-600x414

 

capture-20160824-160323-600x399

 

thailand-internet-user-profile-2016-14-638

 

 

thailand-internet-user-profile-2016-39-638

 

thailand-internet-user-profile-2016-37-638-2

thailand-internet-user-profile-2016-41-638

thailand-internet-user-profile-2016-49-638

Reference: ETDA

Source: Copyright © MarketingOops.com


  • 2.8K
  •  
  •  
  •  
  •