ผลสำรวจชี้ คนส่วนใหญ่ อ่านข่าวออนไลน์ มากกว่าสิ่งพิมพ์

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-162496602-700

ทุกวันนี้การต่อสู้ของสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จากรายงานล่าสุดของ Globalwebindex ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีอายุระหว่าง 16-64 ปี พบว่า ส่วนใหญ่จะอ่านข่าวจากสื่อออนไลน์มากขึ้น เฉลี่ยวันละ 0.74 ชั่วโมงต่อวัน ในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์ อยู่ที่ 0.61 ชั่วโมงต่อวัน

ทั้งนี้ 1 ใน 3 ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ หรือวัยกลางคน จะเลือกอ่านข่าวจากแอพพลิเคชั่น

แม้ว่าสื่อออนไลน์จะมาแรง ผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็ยังเลือกที่จะดูทีวีแบบดั้งเดิมอยู่ โดยบอกว่า ถ้ามีข่าวสำคัญๆ ที่ต้องติดตามต่อเนื่อง ก็เลือกที่จะดูทีวีมากกว่า เมื่อเฉลี่ยตามประเภทสื่อ การดูทีวี อยู่ที่ 2.38 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนการดูทีวีออนไลน์จะอยู่ที่ 0.79 ชั่วโมงต่อวัน

COTD-Charts-14-Dec-2015-Internet-Users-Read-More-News-Online-Than-in-Print-700

 

Source


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •